takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Typha latifolia L.

pałka szerokolistna rogoża
na stronie — opis · występowanie · wymagania i uprawa · znaleziska
Typha latifolia (pałka szerokolistna)
pokrój; 24.07.2011, Kościerzyna Wybudowanie; copyright © by Marek Snowarski
Typha latifolia
Typha latifolia (pałka szerokolistna)
Typha latifolia (pałka szerokolistna)

opis

Typha latifolia (pałka szerokolistna)
kwiatostan w zbliżeniu
Bylina o długim pełzającym kłączu. Pędy 100-300 cm wysokości, grube, w przekroju okrągłe.

space

Na osi kwiatostanu kolba z kwiatami męskimi znajduje się bezpośrednio powyżej kolby z kwiatami żeńskimi; obie podobnej długości lub kolba męska tylko nieco krótsza od żeńskiej.

space

Kwiaty żeńskie bez przysadek, 7-8 mm długości. Zalążnia na stopce (gynoforze) 2.5-3 mm, 3-4× krótsza od stopki; znamiona lancetowate lub rombowate znacznie dłuższe od włosków okwiatu.

Nitki pręcików 2-3× dłuższe od pylników (te mają 3 mm długości).

space

występowanie

Typha latifolia (pałka szerokolistna)
szuwar pałkowy
wystepowanie
o mapie występowania
Pospolita.

space

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

wymagania i uprawa

Grupa użytkowa: do oczka wodnego · strefa bagienna lub brzegowa

Wymagania: światło · umiarkowane słońce · woda · gleba mokra lub roślina wodna · odczyn · gleba o obojętnym pH lub gleba zasadowa, z wapniem · ciepło · miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe · zwięzłość · gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże żyzne

znalezisko 20110724.9.11 - Typha latifolia (pałka szerokolistna); Kościerzyna Wybudowanie
8f · 20110724.9.11
leg. Marek Snowarski
/Kościerzyna Wybudowanie/
literatura · references
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.934 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.611 [15]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.960 [3]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.732 [11]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.682 [9]
· Fedorov R.V., 1979 — Flora Partis Europaeae URSS. T.4 p.328 [86.4]
· Komarov V.L., Iljin M.M., 1934 — Flora URSS. T.1 p.211 [85.1]
· Kubát, K., 2002 — Klíč ke květeně České republiky p.878 [105]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.595+596 [17]
· Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.276 [150.5]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 21.02.2016 · powstała/was created 11.05.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Typha_latifolia.htm"> Typha latifolia (pałka szerokolistna) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>