takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Typha latifolia L.

pałka szerokolistna rogoża
na stronie — opis · występowanie · wymagania i uprawa · znaleziska
Typha latifolia (pałka szerokolistna)

pokrój; 24.07.2011, Kościerzyna Wybudowanie; copyright © by Marek Snowarski

Typha latifolia
Typha latifolia (pałka szerokolistna)
Typha latifolia (pałka szerokolistna)

opis

Typha latifolia (pałka szerokolistna)

kwiatostan w zbliżeniu

Bylina o długim pełzającym kłączu. Pędy 100-300 cm wysokości, grube, w przekroju okrągłe.

space

Na osi kwiatostanu kolba z kwiatami męskimi znajduje się bezpośrednio powyżej kolby z kwiatami żeńskimi; obie podobnej długości lub kolba męska tylko nieco krótsza od żeńskiej.

space

Kwiaty żeńskie bez przysadek, 7-8 mm długości. Zalążnia na stopce (gynoforze) 2.5-3 mm, 3-4× krótsza od stopki; znamiona lancetowate lub rombowate znacznie dłuższe od włosków okwiatu.

Nitki pręcików 2-3× dłuższe od pylników (te mają 3 mm długości).

space

występowanie

Typha latifolia (pałka szerokolistna)

szuwar pałkowy

wystepowanie
o mapie występowania
Pospolita.

space

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

wymagania i uprawa

Grupa użytkowa: do oczka wodnego · strefa bagienna lub brzegowa

Wymagania: światło · umiarkowane słońce · woda · gleba mokra lub roślina wodna · odczyn · gleba o obojętnym pH lub gleba zasadowa, z wapniem · ciepło · miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe · zwięzłość · gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże żyzne

znalezisko 20110724.9.11 - Typha latifolia (pałka szerokolistna); Kościerzyna Wybudowanie

8f · 20110724.9.11
leg. Marek Snowarski
/Kościerzyna Wybudowanie/