Sparganium erectum L. ssp. oocarpum (Čelak.) Domin

na stronie — znaleziska
Sparganium erectum (jeżogłówka gałęzista)
07.2016, Kępa Zajęcznikowska; copyright © by Paweł Kalinowski XL
Sparganium erectum (jeżogłówka gałęzista)
Sparganium erectum (jeżogłówka gałęzista)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20160700.1.pk - Sparganium erectum (jeżogłówka gałęzista); Kępa Zajęcznikowska
pk.160700-1
leg. Paweł Kalinowski
/Kępa Zajęcznikowska/
/ssp. oocarpum/ #3