fot. pk-Sparganium_erectum_oocarpum_1b_Kepa_Zajecznikowska_07.16 — copyright © by Paweł Kalinowski
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 8.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Sparganium erectum (jeżogłówka gałęzista)

on This page when logged in
you will see 8.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

07.2016, Kępa Zajęcznikowska · copyright © by Paweł Kalinowski
« Sparganium erectum (jeżogłówka gałęzista)

« Sparganium erectum ssp. oocarpum