Potamogeton

rdestnica
na stronie — Potamogeton natans (rdestnica pływająca) · Potamogeton ×fluitans · Potamogeton lucens (rdestnica połyskująca) · Stuckenia filiformis (rdestnica nitkowata) · Potamogeton pectinatus (rdestnica grzebieniasta) · Potamogeton perfoliatus (rdestnica przeszyta) · Potamogeton nodosus (rdestnica nawodna) · Potamogeton acutifolius (rdestnica ostrolistna) · Potamogeton alpinus (rdestnica alpejska) · Potamogeton coloratus (rdestnica zabarwiona) · Potamogeton compressus (rdestnica ściśniona) · Potamogeton crispus (rdestnica kędzierzawa) · Potamogeton friesii (rdestnica szczeciolistna) · Potamogeton gramineus (rdestnica trawiasta) · Potamogeton berchtoldii (rdestnica Berchtolda) · Potamogeton obtusifolius (rdestnica stępiona) · Potamogeton polygonifolius (rdestnica podługowata) · Potamogeton praelongus (rdestnica wydłużona) · Potamogeton pusillus (rdestnica drobna) · Potamogeton rutilus (rdestnica błyszcząca) · Potamogeton trichoides (rdestnica włosowata) · Potamogeton ×nitens (rdestnica lśniąca) · Potamogeton ×sparganiifolius (rdestnica jeżogłówkolistna) · Potamogeton ×angustifolius (rdestnica wąskolistna) · Potamogeton ×subobtusus · Potamogeton ×assidens · Groenlandia densa (rdestniczka gęsta) · Potamogeton ×salicifolius (rdestnica wierzbolistna) · Potamogeton ×olivaceus (rdestnica oliwkowa) · Potamogeton ×undulatus (rdestnica fałdowana) · Potamogeton ×nericius (rdestnica nerycyjska)

Potamogeton natans · rdestnica pływająca

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Potamogeton ×fluitans

Potamogeton lucens × natans
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Potamogeton lucens · rdestnica połyskująca

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Stuckenia filiformis · rdestnica nitkowata

Potamogeton filiformis
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony
Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony

Potamogeton nodosus · rdestnica nawodna

Potamogeton fluitans
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Czerwona Lista — VU–narażony

Potamogeton acutifolius · rdestnica ostrolistna

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Potamogeton alpinus · rdestnica alpejska

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Czerwona Lista — VU–narażony

Potamogeton coloratus · rdestnica zabarwiona

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Czerwona Księga — EX–wymarły
Czerwona Lista — RE–wymarły na terenie Polski

Potamogeton compressus · rdestnica ściśniona

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Czerwona Lista — VU–narażony

Potamogeton crispus · rdestnica kędzierzawa

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Potamogeton friesii · rdestnica szczeciolistna

Potamogeton mucronatus
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Potamogeton gramineus · rdestnica trawiasta

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Czerwona Lista — VU–narażony

Potamogeton berchtoldii · rdestnica Berchtolda

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Czerwona Lista — DD–za mało informacji by określić stopień zagrożenia

Potamogeton obtusifolius · rdestnica stępiona

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Potamogeton polygonifolius · rdestnica podługowata

Potamogeton oblongus
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Czerwona Księga — EN–zagrożony
Czerwona Lista — EN–zagrożony

Potamogeton praelongus · rdestnica wydłużona

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Czerwona Lista — EN–zagrożony

Potamogeton pusillus · rdestnica drobna

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Potamogeton rutilus · rdestnica błyszcząca

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony
Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony

Potamogeton trichoides · rdestnica włosowata

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Potamogeton ×angustifolius · rdestnica wąskolistna

rdestnica Ziza
Potamogeton gramineus × lucens
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Potamogeton ×subobtusus

Potamogeton alpinus Balb. × P. nodosus Poir.
takson rodzimy lub trwale zadomowiony, nie ujęty czekliście 2002 [24]

Potamogeton ×assidens

Potamogeton nodosus Poir. × P. perfoliatus L.
takson rodzimy lub trwale zadomowiony, nie ujęty czekliście 2002 [24]

Groenlandia densa · rdestniczka gęsta

grenlandia gęsta, rdestnica gęsta
Potamogeton densus
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
ochrona ścisła (1.281); b/wył. gosp. (§8.1); wymaga ochr. czynnej
Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony
Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony

Potamogeton ×salicifolius · rdestnica wierzbolistna

Potamogeton lucens × perfoliatus
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Potamogeton ×olivaceus · rdestnica oliwkowa

Potamogeton alpinus × crispus
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Potamogeton ×undulatus · rdestnica fałdowana

Potamogeton crispus × praelongus
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Potamogeton ×nericius · rdestnica nerycyjska

Potamogeton alpinus × gramineus
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
literatura · references
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.772 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.530+78k+80k+529k [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.575 [9]
· Fedorov R.V., 1979 — Flora Partis Europaeae URSS. T.4 p.175 [86.4]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.587 [11]
· Komarov V.L., Iljin M.M., 1934 — Flora URSS. T.1 p.230 [85.1]
· Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.7 [150.5]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.780 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
· Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 21.01.2016 · powstała/was created 01.02.2005

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Potamogeton.htm"> Potamogeton (rdestnica) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>