atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Potamogeton lucens L. [🔉 po·ta·mo·ge·ton *]

rdestnica połyskująca
Potamogeton lucens (rdestnica połyskująca)
28.07.2009, ok. Żar, woj. lubuskie; copyright © by Piotr Kobierski
Potamogeton lucens (rdestnica połyskująca)
Potamogeton lucens (rdestnica połyskująca)
Potamogeton lucens (rdestnica połyskująca)
Potamogeton lucens (rdestnica połyskująca)
Potamogeton lucens (rdestnica połyskująca)
Potamogeton lucens (rdestnica połyskująca)
Potamogeton lucens (rdestnica połyskująca)
Potamogeton lucens (rdestnica połyskująca)
Potamogeton lucens (rdestnica połyskująca)
Potamogeton lucens (rdestnica połyskująca)

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
ekologiczne liczby wskaźnikowe Potamogeton lucens (rdestnica połyskująca)

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Istotny diagnostycznie gatunek wspólny dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wymagania i uprawa

🌸Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce • woda — roślina wodna • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba średnio zwięzła • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne lub podłoże żyzne

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090728.3.pkob - Potamogeton lucens (rdestnica połyskująca); ok. Żar, woj. lubuskie
090728-3
leg. Piotr Kobierski
/ok. Żar, woj. lubuskie/ #8
znalezisko 20100819.3.pkob - Potamogeton lucens (rdestnica połyskująca); ok. Lubska, woj. lubuskie
100819-3
leg. Piotr Kobierski
/ok. Lubska, woj. lubuskie/ #2

mieszańce Potamogeton lucens L.

wystepowanie
Potamogeton ×fluitans · rdestnica zmiennolistna
Potamogeton lucens × natans · Potamogeton ×sterilis
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
Potamogeton natans · rdestnica pływająca
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
Potamogeton ×angustifolius · rdestnica wąskolistna
rdestnica Ziza
Potamogeton gramineus × lucens · Potamogeton ×zizii · Potamogeton ×zizii
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
Potamogeton gramineus · rdestnica trawiasta
Potamogeton heterophyllus
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Czerwona Lista — VU–narażony
wystepowanie
Potamogeton ×salicifolius · rdestnica wierzbolistna
Potamogeton lucens × perfoliatus
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
Potamogeton perfoliatus · rdestnica przeszyta
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]