atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Potamogeton ×salicifolius Wolfg. [🔉 po·ta·mo·ge·ton *]

rdestnica wierzbolistna
Potamogeton lucens × perfoliatus
Potamogeton - szerokolistne Potamogeton - szerokolistne Potamogeton - szerokolis… Potamogeton - szer…Potamogeton - szerokolistnerdestnica zmiennolistna (Potamogeton ×fluitans)rdestnica bezogonkowa (Potamogeton ×assidens)