takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Potamogeton ×salicifolius Wolfg.

rdestnica wierzbolistna
Potamogeton lucens × perfoliatus