atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Potamogeton ×assidens Z. Kaplan, Zalewska-Galosz & M. Ronikier [🔉 po·ta·mo·ge·ton *]

rdestnica bezogonkowa
Potamogeton nodosus Poir. × P. perfoliatus L.
Potamogeton - szerokolistne Potamogeton - szerokolistne Potamogeton - szerokolis… Potamogeton - szer…Potamogeton - szerokolistnerdestnica wierzbolistna (Potamogeton ×salicifolius)rdestnica nerycyjska (Potamogeton ×nericius)