takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — VU–narażony

Potamogeton nodosus Poir.

rdestnica nawodna
Potamogeton fluitans Roth p.p.
Potamogeton nodosus (rdestnica nawodna)
14.09.2011, zalew Bagry (Kraków); copyright © by Jerzy Kruk
Potamogeton nodosus (rdestnica nawodna)
Potamogeton nodosus (rdestnica nawodna)
Potamogeton nodosus (rdestnica nawodna)
Potamogeton nodosus (rdestnica nawodna)
Potamogeton nodosus (rdestnica nawodna)
Potamogeton nodosus (rdestnica nawodna)
Potamogeton nodosus (rdestnica nawodna)
Potamogeton nodosus (rdestnica nawodna)
Potamogeton nodosus (rdestnica nawodna)
liście P. nodosus mogą czasami przypominać liście P. natans, jednak nie mają u nasady wycięcia i przeźroczystego ogonka
Potamogeton nodosus (rdestnica nawodna)
liście P. nodosus mogą czasami przypominać liście rdestnicy pływającej (Potamogeton natans), jednak nie mają u nasady wycięcia i przeźroczystego ogonka
Potamogeton nodosus (rdestnica nawodna)

cechy diagnostyczne w kluczu

występowanie

Potamogeton nodosus (rdestnica nawodna)
wystepowanie
o mapie występowania
Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20110914.1.jkr - Potamogeton nodosus (rdestnica nawodna); zalew Bagry (Kraków)
110914-1
leg. Jerzy Kruk
/zalew Bagry (Kraków)/ #13
znalezisko 20131003.1.jkr - Potamogeton nodosus (rdestnica nawodna); zalew Bagry (Kraków)
131003-1
leg. Jerzy Kruk
/zalew Bagry (Kraków)/ #3