takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — EN–zagrożony
· Czerwona Księga — EN–zagrożony

Potamogeton polygonifolius Pourr.

rdestnica podługowata
Potamogeton oblongus Viv.
na stronie — występowanie
Potamogeton polygonifolius (rdestnica podługowata)
05.06.2008, Dolny Śląsk; copyright © by Zygmunt Dajdok
Potamogeton polygonifolius (rdestnica podługowata)
Potamogeton polygonifolius (rdestnica podługowata)
Potamogeton polygonifolius (rdestnica podługowata)

występowanie

Potamogeton polygonifolius (rdestnica podługowata)
wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek ten został odnaleziony ostatnio na kilku historycznych oraz nowych stanowiskach w Borach Dolnośląskich. Więcej na ten temat w artykule aut. J. Zalewska-Gałosz, A. Nowak, Z. Dajdok, ‘Ecological variation between marginal and central populations of Potamogeton polygonifolius, a rare and endangered species in Central Europe’, Journal for Nature Conservation, w druku. [uwaga Jerzego Kruka]

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.