atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Potamogeton ×gessnacensis G. Fisch. [🔉 po·ta·mo·ge·ton *]

rdestnica Gesnacka
Potamogeton natans × polygonifolius