takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — VU–narażony

Potamogeton alpinus Balb.

rdestnica alpejska
Potamogeton alpinus (rdestnica alpejska)
19.07.2010, Kotlina Zasiecka; copyright © by Piotr Kobierski
Potamogeton alpinus (rdestnica alpejska)
Potamogeton alpinus (rdestnica alpejska)
Potamogeton alpinus (rdestnica alpejska)
Potamogeton alpinus (rdestnica alpejska)
Potamogeton alpinus (rdestnica alpejska)
Potamogeton alpinus (rdestnica alpejska)
XL
Potamogeton alpinus (rdestnica alpejska)

cechy diagnostyczne w kluczu

występowanie

Potamogeton alpinus (rdestnica alpejska)
Potamogeton alpinus (rdestnica alpejska)
wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20081012.1.js - Potamogeton alpinus (rdestnica alpejska)
081012-1
leg. Jacek Soboń #4
znalezisko 20170822.2.arys - Potamogeton alpinus (rdestnica alpejska); P. Piska, Nadl. Strzałowo, Leś. Kołoin, 0,8 km na SE od miejscowości Kolowinek (Dębie) w gm Piecki
170822-2
leg. Andrzej Ryś
/P. Piska, Nadl. Strzałowo, Leś. Kołoin, 0,8 km na SE od miejscowości Kolowinek (Dębie) w gm Piecki/ #5