takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Potamogeton crispus L.

rdestnica kędzierzawa
Potamogeton crispus (rdestnica kędzierzawa)

13.08.2011, Dąbrówka (żwirownia); copyright © by Jerzy Kruk XL

Potamogeton crispus
Potamogeton crispus (rdestnica kędzierzawa)
Potamogeton crispus (rdestnica kędzierzawa)
Potamogeton crispus (rdestnica kędzierzawa)
Potamogeton crispus (rdestnica kędzierzawa)
Potamogeton crispus (rdestnica kędzierzawa)

okaz młodociany XL

występowanie

Potamogeton crispus

wymagania i uprawa

Grupa użytkowa: do oczka wodnego

Wymagania: światło · umiarkowane słońce · woda · roślina wodna · odczyn · gleba zasadowa, z wapniem · ciepło · miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe · zwięzłość · gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże żyzne

znalezisko 00010000.09_4_74.jmak - Potamogeton crispus (rdestnica kędzierzawa); Niemcy

2f · 00010000.09_4_74.jmak
leg. Jarosław Makowski
/Niemcy/

znalezisko 20110813.1.jkr - Potamogeton crispus (rdestnica kędzierzawa); Dąbrówka (żwirownia)

6f · 20110813.1.jkr
leg. Jerzy Kruk
/Dąbrówka (żwirownia)/

znalezisko 20080531.10.pkob; rzeka Kurka (Górzynka), gm. Lubsko, woj. lubuskie

3f · 20080531.10.pkob
leg. Piotr Kobierski
/rzeka Kurka (Górzynka), gm. Lubsko, woj. lubuskie/