takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Potamogeton crispus L.

rdestnica kędzierzawa
Potamogeton crispus (rdestnica kędzierzawa)
13.08.2011, Dąbrówka (żwirownia); copyright © by Jerzy Kruk XL
Potamogeton crispus
Potamogeton crispus (rdestnica kędzierzawa)
Potamogeton crispus (rdestnica kędzierzawa)
Potamogeton crispus (rdestnica kędzierzawa)
Potamogeton crispus (rdestnica kędzierzawa)
Potamogeton crispus (rdestnica kędzierzawa)
okaz młodociany XL
Potamogeton crispus (rdestnica kędzierzawa)
XL
cechy diagnostyczne w kluczu:Potamogeton - szerokolistnekl 5999

występowanie

Potamogeton crispus

wymagania i uprawa

Grupa użytkowa:
Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce • woda — roślina wodna • odczyn — gleba zasadowa, z wapniem • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • żyzność — podłoże żyzne

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.09_4_74.jmak - Potamogeton crispus (rdestnica kędzierzawa); Niemcy
09_4_74
leg. Jarosław Makowski
/Niemcy/ #2
znalezisko 20110813.1.jkr - Potamogeton crispus (rdestnica kędzierzawa); Dąbrówka (żwirownia)
110813-1
leg. Jerzy Kruk
/Dąbrówka (żwirownia)/ #4, 1.3D
znalezisko 20080531.10.pkob; rzeka Kurka (Górzynka), gm. Lubsko, woj. lubuskie
080531-10
leg. Piotr Kobierski
/rzeka Kurka (Górzynka), gm. Lubsko, woj. lubuskie/ #3