atlas-roslin.pl

Potamogeton crispus L. [🔉 po·ta·mo·ge·ton *]

rdestnica kędzierzawa
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Potamogeton crispus (rdestnica kędzierzawa)
13.08.2011, Dąbrówka (żwirownia); copyright © by Jerzy Kruk XL
Potamogeton crispus
Potamogeton crispus (rdestnica kędzierzawa)
Potamogeton crispus (rdestnica kędzierzawa)
Potamogeton crispus (rdestnica kędzierzawa)
Potamogeton crispus (rdestnica kędzierzawa)
Potamogeton crispus (rdestnica kędzierzawa)
3D
Potamogeton crispus (rdestnica kędzierzawa)
XL
okaz młodociany
Potamogeton crispus (rdestnica kędzierzawa)
XL
cechy diagnostyczne w kluczu:Potamogeton - szerokolistnekl 5999

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
wystepowanie
o mapie
Potamogeton crispus
ekologiczne liczby wskaźnikowe Potamogeton crispus (rdestnica kędzierzawa)
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wymagania i uprawa

🌸Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce • woda — roślina wodna • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta • żyzność — podłoże żyzne
treść specjalna [grupy uzytkowe] do usunięcia

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.09_4_74.jmak - Potamogeton crispus (rdestnica kędzierzawa); Niemcy
09_4_74
leg. Jarosław Makowski
/Niemcy/ #2
znalezisko 20110813.1.jkr - Potamogeton crispus (rdestnica kędzierzawa); Dąbrówka (żwirownia)
110813-1
leg. Jerzy Kruk
/Dąbrówka (żwirownia)/ #4, 1.3D
znalezisko 20080531.10.pkob; rzeka Kurka (Górzynka), gm. Lubsko, woj. lubuskie
080531-10
leg. Piotr Kobierski
/rzeka Kurka (Górzynka), gm. Lubsko, woj. lubuskie/ #3

ten gatunek tworzy mieszańce z: