takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Potamogeton obtusifolius Mert. et W. D. J. Koch

rdestnica stępiona
Potamogeton obtusifolius Mert.
na stronie — występowanie · znaleziska
Potamogeton obtusifolius (rdestnica stępiona)

20.08.2012, Jastrząb - zalew; copyright © by Jerzy Kruk XL

Potamogeton obtusifolius (rdestnica stępiona)
Potamogeton obtusifolius (rdestnica stępiona)

widok pędu

Potamogeton obtusifolius (rdestnica stępiona)
Potamogeton obtusifolius (rdestnica stępiona)

występowanie

Potamogeton obtusifolius (rdestnica stępiona)
wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

NT – bliski zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

znalezisko 20090812.1.tt - Potamogeton obtusifolius (rdestnica stępiona); torfowisko Stramniczka

3f · 20090812.1.tt
leg. Tadeusz Twardy
/torfowisko Stramniczka/

znalezisko 20140730.1.pkob - Potamogeton obtusifolius (rdestnica stępiona); Wzniesienia Żarskie

6f · 20140730.1.pkob
leg. Piotr Kobierski
/Wzniesienia Żarskie/

znalezisko 20120820.2.jkr - Potamogeton obtusifolius (rdestnica stępiona); Jastrząb - zalew

10f · 20120820.2.jkr
leg. Jerzy Kruk
/Jastrząb - zalew/