Potamogeton - wąskolistne

Liście równowąskie, nitkowate do szczeciniastych, ich krawędzie prawie na całej długości równoległe, 13-260× dłuższe niż szersze, 0.2-4(5)mm szerokości;
wszystkie całobrzegie, siedzące, zanurzone;
3-5 nerwowe (pod silnym powiększeniem lub oglądane pod światło, widoczne są 10-28 cienkie pasma sklerenchymy, wydające się nerwami); z nieregularnymi, często niewyraźnymi nerwami poprzecznymi;
w pączkach leżą jeden za drugim.

cechy diagnostyczne w kluczu

⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Potamogeton (rdestnica)]
⇒ zwarta wersja klucza
  
(p) łodyga silnie spłaszczona, ostrokanciasta do oskrzydlonej (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wers ...
· Łodyga, zwłaszcza w górze, silnie spłaszczona, ostrokanciasta do oskrzydlonej;
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
· ta cecha diagnostyczna jest wid ...
  
    
(p) kłosy cylindryczne; liście 5-nerwowe (↓nie)
Potamogeton compressus (rdestnica ściśniona)
XL
Potamogeton compressus (rdestnica ściśniona)
Potamogeton compressus (rdestnica ściśniona)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępn ...
· Zalążnia z 1-2 płodolistków.
· ta cecha diagnostyczna jes ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakłada ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełn ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
Potamogeton compressus (rdestnica ściśniona)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Zewnętrzną, bardzo cienką parę nerwów, najłatwiej obserwować na w pełni rozwiniętych liściach w dole łodygi - już żółknących, na wczesnym etapie zamierania. Należ mieć na uwadze imitację ich przez włókna sklerenchymatyczne.
    
    
(p) kłosy elipsoidalne do kulistych; liście 3-nerwowe (↑nie)
Potamogeton acutifolius (rdestnica ostrolistna)
XL
Potamogeton acutifolius (rdestnica ostrolistna)
Potamogeton acutifolius (rdestnica ostrolistna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wy ...
· Zalążnia z jednego płodolistka.
· ta cecha diagnostyczna je ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostęp ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlas ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowani ...
Potamogeton acutifolius (rdestnica ostrolistna)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
    
  
(p) łodyga na całej długości obła lub umiarkowanie spłaszczona z zaokrąglonymi kantami (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakła ...
· Łodyga na całej długości obła lub umiarkowanie spłaszczona z zaokrąglonymi kantami, nigdy nie jest oskrzydlona; 0.2-0.8mm średnicy.
  
    
(p) liście prawie szczeciniaste, ±szerokości łodygi (↓nie)
Potamogeton trichoides (rdestnica włosowata)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania l ...
· Nerw środkowy zajmuje 1/4-2/3 szerokości blaszki, gruby, wyraźnie wystający po spodniej stronie liścia, po bokach bez szeregów przejrzystych komórek; dwa nerwy boczne mało wyraźne, prawie niedostrzegalne stąd liść pozornie jednonerwowy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
· ta cecha diagnostyczna je ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogo ...
Potamogeton trichoides (rdestnica włosowata)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
    
    
(p) liście równowąskie, znacznie szersze od łodygi (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalog ...
· Nerw środkowy nieznacznie wystający po spodniej stronie liścia.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna p ...
· ta cecha diagnostyczna jest ...
    
      
(p) liście 5-nerwowe; przylistki w dole gatkowato zrośnięte, w górze zwykle widlasto podzielone (↓nie)
Potamogeton friesii (rdestnica szczeciolistna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ten ...
· Liście (3)5-nerwowe; silniejsze czasem z 7(9), a na gałązkach z 3 nerwami; wyraźnie ostrokończyste; 1.5-2.5(3.5)mm szerokości; w nasadzie z guzkami. Nerw środkowy po bokach bez szeregów prześwitujących komórek.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowani ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym g ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
Potamogeton friesii (rdestnica szczeciolistna)
wystepowanie
syn. Potamogeton mucronatus · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
      
      
(p) liście 3-nerwowe; przylistki niepodzielone (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania k ...
· Przylistki niepodzielone.
  Podobna zamętnica błotna (Zannichellia palustris s.l.) różni się liśćmi pozornie naprzeciwległymi lub zbliżonymi w pozornych okółkach, niedostrzegalnymi przylistkami, ubogim kwiatostanem w kątach liści i nieco wygiętymi owocami.
      
        
(p) nerw środkowy płaski, obramowany pasem przeświecających komórek (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
· Na łodydze, przy nasadzie liści dwa wyraźne gruczołki.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczn ...
        
          
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogow ...
· Liście na szczycie zaokrąglone, zwykle z bardzo krótkim kończykiem; przeważnie 2.1-3.5mm szerokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowan ...
· ta cecha diagnostyczna jest wi ...
· ta cecha diagnostyczna jes ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
Potamogeton obtusifolius (rdestnica stępiona)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
          
          
(p) szypuła znacznie dłuższa od owocostanu; liście do 1.5(2)mm, krótko zaostrzone (↑nie)
Potamogeton berchtoldii (rdestnica Berchtolda)
XL
Potamogeton berchtoldii (rdestnica Berchtolda)
Potamogeton berchtoldii (rdestnica Berchtolda)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
· Liście na szczycie krótko zaostrzone, często z krótkim kończykiem; wszystkie liście do 1.5(2)mm szerokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak t ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźn ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logo ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełne ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu stron ...
Potamogeton berchtoldii (rdestnica Berchtolda)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
          
        
(p) nerw środkowy wystaje spodem, bez prześwitujących komórek wzdłuż niego (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowa ...
· Gruczołki na łodydze przy nasadzie liści słabo rozwinięte lub brak.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
  
        
          
(p) przylistki włókniste, tylko w nasadzie gatkowato zrośnięte, potem postrzępione (↓nie)
Potamogeton rutilus (rdestnica błyszcząca)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logow ...
· Przylistki włókniste, tylko przy nasadzie gatkowato zrośnięte, na łodydze głównej do 2cm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna p ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji a ...
Potamogeton rutilus (rdestnica błyszcząca)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
          
          
(p) przylistki delikatne, początkowo prawie całe zrośnięte, rurkowato obejmujące łodygę, zupełnie zamierające (↑nie)
Potamogeton pusillus (rdestnica drobna)
XL
Potamogeton pusillus (rdestnica drobna)
Potamogeton pusillus (rdestnica drobna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ten ...
· Przylistki delikatne, do 10(15)mm długości, (a przy szczycie łodygi i gałązki) początkowo zrośnięte ze sobą obydwoma krawędziami, rurkowato obejmują łodygę nad węzłem (w przekroju poprzecznym eliptyczne), stopniowo pękające po stronie dalszej od liścia i zupełnie obumierające.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu ...
Potamogeton pusillus (rdestnica drobna)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
          
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu