Potamogeton acutifolius (rdestnica ostrolistna)
Potamogeton acutifolius (rdestnica ostrolistna)
Potamogeton acutifolius (rdestnica ostrolistna)
Potamogeton acutifolius (rdestnica ostrolistna)
Potamogeton acutifolius (rdestnica ostrolistna)
Potamogeton acutifolius (rdestnica ostrolistna)
XL
Potamogeton acutifolius (rdestnica ostrolistna)
XL
Potamogeton acutifolius (rdestnica ostrolistna)
XL
Potamogeton acutifolius (rdestnica ostrolistna)
Potamogeton acutifolius (rdestnica ostrolistna)
Potamogeton acutifolius (rdestnica ostrolistna)
cechy diagnostyczne w kluczu:Potamogeton - wąskolistnekl 5988

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
wystepowanie - Potamogeton acutifolius (rdestnica ostrolistna)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Potamogeton acutifolius (rdestnica ostrolistna)
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: NT – bliski zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — NT – bliski zagrożenia.
cechy diagnostyczne w kluczu:Potamogeton - wąskolistnekl 5988

wybrane okazy · selected collections

ten gatunek tworzy mieszańca:

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.773 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.531 [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.576 [9]
 • Fedorov R.V., 1979 — Flora Partis Europaeae URSS. T.4 p.177+185 [86.4]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.106 [17]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.588 [11]
 • Komarov V.L., Iljin M.M., 1934 — Flora URSS. T.1 p.242+t12 [85.1]
 • Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.10 [150.5]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.785 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Kobierski P. Ryś R., 2011 — Rzadkie i zagrożone rośliny naczyniowe na siedliskach antropogenicznych w okolicach Lubska i Żar [204]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
 • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji