atlas-roslin.pl

Zannichellia palustris s.l. L. [🔉 zan·ni·czel·li·a *]

zamętnica błotna
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Zannichellia palustris ssp. palustris (zamętnica błotna typowa)
XL
Byliny, rosnące na dnie płytkich wód; kłącza pełzające, skąpo rozgałęzione, cienkie, 0.4-1mm średnicy, białawe. Łodyga wzniesiona, 2-40(110)cm długości i 0.4-0.8mm średnicy, pojedyncza lub słabo rozgałęziająca się, ±obła; niekiedy zakorzeniająca się w dolnych węzłach; ±równomiernie ulistniona; tak jak i liście, jasnozielona do jasno ochrowobrązowej.

space

Kwiaty drobne (1-2 mm), osobne, męski i żeńskie w tym samym węźle. Męski składa się z jednego pręcika. Żeński z (1)2-5(6) słupków na trzoneczku 0.2-1.3mm długości i nieznacznego błoniastego rurkowatego okwiatu.

space

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
wystepowanie - Zannichellia palustris s.l. (zamętnica błotna)
Zannichellia palustris ssp. palustris (zamętnica błotna typowa)
XL
ekologiczne liczby wskaźnikowe Zannichellia palustris s.l. (zamętnica błotna)
Wody stojące lub płynące, stawy, jeziora, strumienie i rzeki nizinne. Wody mezotroficzne do eutroficznych, słodkie lub słabo zasolone, na dnie bagnistym lub piaszczystym, na głębokości 5-70cm.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: NT – bliski zagrożenia.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

zmienność

Wyróżnia się taksony poniżej gatunku, jednak zmienność ma charakter fenotypowy, jest płynna i brakuje korelacji pomiędzy cechami diagnostycznymi używanymi do wyróżniania jednostek niższej rangi — tak że ich wartość jest wątpliwa [71.8s386].
zamętnica błotna typowa (Zannichellia palustris ssp. palustris)
XL
Zannichellia palustris ssp. palustris
Owoce po 2-4, szarozielone lub żółtoszare, 1.8-2.6mm długości, z szyjką 0.6-1mm i zwykle bardzo krótkich (0.5mm) trzoneczkach. Liści wąskie (0.2-0.4mm). Łodyga pełzająca, delikatna, zwykle silnie rozgałęziona (forma repens W.Koch) lub pływająca.

space

Wyróżnia się też podobnie wieloowocowy podgatunek ssp. polycarpa (Nolte) K.Richter z 5-8 owocami, te ciemnobrązowe 1.6-2.4mm długości, na bardzo krótkich trzoneczkach, szyjki 0.3-0.6mm długości. Liście nitkowate 0.1-0.3mm szerokości, ciemnozielone z wyraźnym nerwem; łodyga pełzająca, silna; w wodach słodkich lub słabo zasolonych.

Zannichellia palustris L. ssp. pedicellata (Wahlenb. et Rosén) Hegi
zamętnica błotna trzoneczkowata

Zannichellia pedicellata (Wahlenb. et Rosén) Fr. · Zannichellia pedicellata Fr. · Zannichellia pedunculata Reichenb. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
zamętnica błotna trzoneczkowata (Zannichellia palustris ssp. pedicellata)
Zannichellia palustris ssp. pedicellata
Owoce zwykle po dwa, równie długi lub nieco dłuższe od 1.3-2mm długiej szyjki słupka, na trzoneczkach 0.6-1.2mm długości. Liście 0.3-1.2mm szerokości, jasnozielone, z niewyraźnym nerwem środkowym. Łodygi zwykle pływające, 10-40cm długości. Wody słonawe; nad Bałtykiem.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Slavík, B., Štěpánková, 2010 — Květena České Republiky 8 p.385 [71.8]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.778 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.535+80k+524k [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.582 [9]
 • Fedorov R.V., 1979 — Flora Partis Europaeae URSS. T.4 p.196 [86.4]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.89 [17]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.593 [11]
 • Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.13 [150.5]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.788 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
 • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
 • Nie znaleziona literatura id:
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji