atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Zannichellia palustris s.l. L.

zamętnica błotna
Zannichellia palustris ssp. palustris (zamętnica błotna typowa)
20.08.2012, Jastrząb - zalew; copyright © by Jerzy Kruk XL
Byliny, rosnące na dnie płytkich wód; kłącza pełzające, skąpo rozgałęzione, cienkie, 0.4 – 1 mm średnicy, białawe. Łodyga wzniesiona, 2 – 40 (110) cm długości i 0.4 – 0.8 mm średnicy, pojedyncza lub słabo rozgałęziająca się, ±obła; niekiedy zakorzeniająca się w dolnych węzłach; ±równomiernie ulistniona; tak jak i liście, jasnozielona do jasno ochrowobrązowej.

space

Kwiaty drobne (1 – 2 mm), osobne, męski i żeńskie w tym samym węźle. Męski składa się z jednego pręcika. Żeński z (1) 2 – 5 (6) słupków na trzoneczku 0.2 – 1.3 mm długości i nieznacznego błoniastego rurkowatego okwiatu.

space

występowanie

Zannichellia palustris ssp. palustris (zamętnica błotna typowa)
XL
wystepowanie
o mapie występowania
Wody stojące lub płynące, stawy, jeziora, strumienie i rzeki nizinne. Wody mezotroficzne do eutroficznych, słodkie lub słabo zasolone, na dnie bagnistym lub piaszczystym, na głębokości 5 – 70 cm.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

NT – bliski zagrożenia.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

zmienność

Wyróżnia się taksony poniżej gatunku, jednak zmienność ma charakter fenotypowy, jest płynna i brakuje korelacji pomiędzy cechami diagnostycznymi używanymi do wyróżniania jednostek niższej rangi — tak że ich wartość jest wątpliwa [71.8s386].
Owoce po 2 – 4, szarozielone lub żółtoszare, 1.8 – 2.6 mm długości, z szyjką 0.6 – 1 mm i zwykle bardzo krótkich (0.5mm) trzoneczkach. Liści wąskie (0.2 – 0.4mm). Łodyga pełzająca, delikatna, zwykle silnie rozgałęziona (forma repens W.Koch) lub pływająca.

space

Wyróżnia się też podobnie wieloowocowy podgatunek ssp. polycarpa (Nolte) K.Richter z 5 – 8 owocami, te ciemnobrązowe 1.6 – 2.4 mm długości, na bardzo krótkich trzoneczkach, szyjki 0.3 – 0.6 mm długości. Liście nitkowate 0.1 – 0.3 mm szerokości, ciemnozielone z wyraźnym nerwem; łodyga pełzająca, silna; w wodach słodkich lub słabo zasolonych.

Zannichellia palustris ssp. pedicellata · zamętnica błotna trzoneczkowata

Zannichellia pedicellata · Zannichellia pedunculata
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Owoce zwykle po dwa, równie długi lub nieco dłuższe od 1.3 – 2 mm długiej szyjki słupka, na trzoneczkach 0.6 – 1.2 mm długości. Liście 0.3 – 1.2 mm szerokości, jasnozielone, z niewyraźnym nerwem środkowym. Łodygi zwykle pływające, 10 – 40 cm długości. Wody słonawe; nad Bałtykiem.