takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Zannichellia palustris L. ssp. palustris

zamętnica błotna typowa

cechy charakterystyczne

Zobacz uwagi o zmienności na stronie zamętnica błotna (Zannichellia palustris s.l.).
Owoce po 2-4, szarozielone lub żółtoszare, 1.8-2.6mm długości, z szyjką 0.6-1mm i zwykle bardzo krótkich (0.5mm) trzoneczkach. Liści wąskie (0.2-0.4mm). Łodyga pełzająca, delikatna, zwykle silnie rozgałęziona (forma repens W.Koch) lub pływająca.

space

Wyróżnia się też podobnie wieloowocowy podgatunek ssp. polycarpa (Nolte) K.Richter z 5-8 owocami, te ciemnobrązowe 1.6-2.4mm długości, na bardzo krótkich trzoneczkach, szyjki 0.3-0.6mm długości. Liście nitkowate 0.1-0.3mm szerokości, ciemnozielone z wyraźnym nerwem; łodyga pełzająca, silna; w wodach słodkich lub słabo zasolonych.

występowanie

Zannichellia palustris ssp. palustris (zamętnica błotna typowa)
XL
Na aktualnej czerwonej liście (2016r.) takson nie jest ujęty. Na liście z 2006r. miał status — V–narażony na wymarcie