atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· Czerwona Lista — DD–za mało informacji by określić stopień zagrożenia

Potamogeton berchtoldii Fieber [🔉 po·ta·mo·ge·ton *]

rdestnica Berchtolda
Potamogeton berchtoldii (rdestnica Berchtolda)
28.08.2012, Wierna Rzeka; copyright © by Jerzy Kruk XL
Potamogeton berchtoldii (rdestnica Berchtolda)
Potamogeton berchtoldii (rdestnica Berchtolda)
Potamogeton berchtoldii (rdestnica Berchtolda)
Potamogeton berchtoldii (rdestnica Berchtolda)
3D
Potamogeton berchtoldii (rdestnica Berchtolda)
Potamogeton berchtoldii (rdestnica Berchtolda)
Potamogeton berchtoldii (rdestnica Berchtolda)
Potamogeton berchtoldii (rdestnica Berchtolda)
Potamogeton berchtoldii (rdestnica Berchtolda)
Potamogeton berchtoldii (rdestnica Berchtolda)
XL
Potamogeton berchtoldii (rdestnica Berchtolda)
Potamogeton berchtoldii (rdestnica Berchtolda)
Potamogeton berchtoldii (rdestnica Berchtolda)
3D
Potamogeton berchtoldii (rdestnica Berchtolda)
Potamogeton berchtoldii (rdestnica Berchtolda)
cechy diagnostyczne w kluczu:Potamogeton - wąskolistnekl 5998

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Potamogeton berchtoldii (rdestnica Berchtolda)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Potamogeton berchtoldii (rdestnica Berchtolda)

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090731.2.pkob - Potamogeton berchtoldii (rdestnica Berchtolda); Wzniesienia Żarskie, woj. lubuskie
090731-2
leg. Piotr Kobierski
/Wzniesienia Żarskie, woj. lubuskie/ #5
znalezisko 20120828.3.jkr - Potamogeton berchtoldii (rdestnica Berchtolda); Wierna Rzeka
120828-3
leg. Jerzy Kruk
/Wierna Rzeka/ #13, 2.3D