takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — DD–za mało informacji by określić stopień zagrożenia

Potamogeton berchtoldii Fieber

rdestnica Berchtolda
na stronie — występowanie · znaleziska
Potamogeton berchtoldii (rdestnica Berchtolda)
28.08.2012, Wierna Rzeka; copyright © by Jerzy Kruk XL
Potamogeton berchtoldii (rdestnica Berchtolda)
Potamogeton berchtoldii (rdestnica Berchtolda)
Potamogeton berchtoldii (rdestnica Berchtolda)
Potamogeton berchtoldii (rdestnica Berchtolda)
Potamogeton berchtoldii (rdestnica Berchtolda)
Potamogeton berchtoldii (rdestnica Berchtolda)
Potamogeton berchtoldii (rdestnica Berchtolda)
Potamogeton berchtoldii (rdestnica Berchtolda)
Potamogeton berchtoldii (rdestnica Berchtolda)
XL
Potamogeton berchtoldii (rdestnica Berchtolda)
Potamogeton berchtoldii (rdestnica Berchtolda)
Potamogeton berchtoldii (rdestnica Berchtolda)
Potamogeton berchtoldii (rdestnica Berchtolda)

występowanie

Potamogeton berchtoldii (rdestnica Berchtolda)
wystepowanie
o mapie występowania
Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090731.2.pkob - Potamogeton berchtoldii (rdestnica Berchtolda); Wzniesienia Żarskie, woj. lubuskie
pkob.090731-2
leg. Piotr Kobierski
/Wzniesienia Żarskie, woj. lubuskie/ #5
znalezisko 20120828.3.jkr - Potamogeton berchtoldii (rdestnica Berchtolda); Wierna Rzeka
jkr.120828-3
leg. Jerzy Kruk
/Wierna Rzeka/ #13, 2.3D