mieszańce w rodzaju Potamogeton

Taksony występujące w Polsce są linkowane i wytłuszczone (zestawienie opracowane przez Jerzego Kruka).

rdestnica (Potamogeton) rdestnica wydłużona (Potamogeton praelongus) rdestnica podługowata (Potamogeton polygonifolius) rdestnica przeszyta (Potamogeton perfoliatus) rdestnica nawodna (Potamogeton nodosus) rdestnica pływająca (Potamogeton natans) rdestnica połyskująca (Potamogeton lucens) rdestnica trawiasta (Potamogeton gramineus) rdestnica kędzierzawa (Potamogeton crispus) rdestnica zabarwiona (Potamogeton coloratus) rdestnica alpejska (Potamogeton alpinus) rdestnica (Potamogeton)
rdestnica alpejska (Potamogeton alpinus) Potamogeton ×griffinii Potamogeton ×spathulatus Potamogeton ×prussicus Potamogeton ×subobtusus Potamogeton ×exilis Potamogeton ×nerviger rdestnica nerycyjska (Potamogeton ×nericius) rdestnica oliwkowa (Potamogeton ×olivaceus)   x rdestnica alpejska (Potamogeton alpinus)
rdestnica zabarwiona (Potamogeton coloratus)             Potamogeton ×billupsii   x x rdestnica zabarwiona (Potamogeton coloratus)
rdestnica kędzierzawa (Potamogeton crispus) rdestnica fałdowana (Potamogeton ×undulatus)   Potamogeton ×cooperi   Potamogeton ×clandestinus Potamogeton ×cadburyae   x x x rdestnica kędzierzawa (Potamogeton crispus)
rdestnica trawiasta (Potamogeton gramineus) Potamogeton ×vilnensis (Potamogeton ×laceolatifolius) rdestnica lśniąca (Potamogeton ×nitens) Potamogeton ×lanceolatifolius rdestnica jeżogłówkolistna (Potamogeton ×sparganiifolius) (obecność w Polsce wymaga potwierdzenia) rdestnica wąskolistna (Potamogeton ×angustifolius) (×zizii) x x x x rdestnica trawiasta (Potamogeton gramineus)
rdestnica połyskująca (Potamogeton lucens)     rdestnica wierzbolistna (Potamogeton ×salicifolius) Potamogeton ×subrufus Potamogeton ×fluitans x x x x x rdestnica połyskująca (Potamogeton lucens)
rdestnica pływająca (Potamogeton natans) Potamogeton ×vepsicus Potamogeton ×gessnacensis   Potamogeton ×schreiberi x x x x x x rdestnica pływająca (Potamogeton natans)
rdestnica nawodna (Potamogeton nodosus)     Potamogeton ×assidens x x x x x x x rdestnica nawodna (Potamogeton nodosus)
rdestnica przeszyta (Potamogeton perfoliatus) Potamogeton ×cognatus   x x x x x x x x rdestnica przeszyta (Potamogeton perfoliatus)
rdestnica podługowata (Potamogeton polygonifolius)   x x x x x x x x x rdestnica podługowata (Potamogeton polygonifolius)
rdestnica (Potamogeton) rdestnica wydłużona (Potamogeton praelongus) rdestnica podługowata (Potamogeton polygonifolius) rdestnica przeszyta (Potamogeton perfoliatus) rdestnica nawodna (Potamogeton nodosus) rdestnica pływająca (Potamogeton natans) rdestnica połyskująca (Potamogeton lucens) rdestnica trawiasta (Potamogeton gramineus) rdestnica kędzierzawa (Potamogeton crispus) rdestnica zabarwiona (Potamogeton coloratus) rdestnica alpejska (Potamogeton alpinus) rdestnica (Potamogeton)