takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Potamogeton ×nitens Weber

rdestnica lśniąca
Potamogeton gramineus × perfoliatus