atlas-roslin.pl

Potamogeton filiformis Pers. [🔉 *for·mis]

rdestnica nitkowata
Potamogeton marinus L. p.p. [🔉 * ma·ri·nus] · Stuckenia filiformis Pers. [🔉 *for·mis]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Potamogeton Potamogeton Potamogeton PotamogetonPotamogetonPotamogeton - szerokolistnerdestnica bamberska (Potamogeton ×bambergensis)
Potamogeton filiformis (rdestnica nitkowata)
copyright © by Jerzy Kruk XL
Potamogeton filiformis (rdestnica nitkowata)
XL
Potamogeton filiformis (rdestnica nitkowata)
XL
Potamogeton filiformis (rdestnica nitkowata)
XL
Potamogeton filiformis (rdestnica nitkowata)
XL
Potamogeton filiformis (rdestnica nitkowata)
XL
Potamogeton filiformis (rdestnica nitkowata)
XL
Potamogeton filiformis (rdestnica nitkowata)
XL
Potamogeton filiformis (rdestnica nitkowata)
XL
cechy diagnostyczne w kluczu:Potamogeton (rdestnica)kl 5973

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
wystepowanie
o mapie
ekologiczne liczby wskaźnikowe Potamogeton filiformis (rdestnica nitkowata)
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej księgi 2014r. [169.14]: CR – krytycznie zagrożony
Statusy czerwonej listy 2016r. [311]: CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk = 1
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.KRA206540.jkr - Potamogeton filiformis (rdestnica nitkowata)
KRA206540 #10