takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Butomus umbellatus L.

łączeń baldaszkowy
Butomus umbellatus
pokrój; 24.07.2004, Wielkopolski Park Narodowy, uroczysko Kątnik; copyright © by Błażej Gierczyk
Butomus umbellatus
Butomus umbellatus (łączeń baldaszkowy)
Butomus umbellatus (łączeń baldaszkowy)
Butomus umbellatus (łączeń baldaszkowy)
Butomus umbellatus (łączeń baldaszkowy)
Butomus umbellatus (łączeń baldaszkowy)
Butomus umbellatus (łączeń baldaszkowy)
Butomus umbellatus (łączeń baldaszkowy)

występowanie

Butomus umbellatus (łączeń baldaszkowy)

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · do oczka wodnego · strefa bagienna lub brzegowa · wysokość do 100 cm · kwitnienie: 6-8

Wymagania: światło · umiarkowane słońce · woda · roślina wodna · odczyn · gleba o obojętnym pH · ciepło · miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe · zwięzłość · gleba ciężka, gliniasta · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże żyzne

Analiza dostępności roślin (form i odmian #1):
• bez odmiany ·

znalezisko 00010000.B46.bl - Butomus umbellatus (łączeń baldaszkowy)
21f · 00010000.B46.bl
leg. Barbara Łotocka
znalezisko 20150530.1.pkob - Butomus umbellatus (łączeń baldaszkowy)
2f · 20150530.1.pkob
leg. Piotr Kobierski
literatura · references
· Slavík, B., Štěpánková, 2010 — Květena České Republiky 8 p.294 [71.8]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.766 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.528+78k+526k [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.572 [9]
· Fedorov R.V., 1979 — Flora Partis Europaeae URSS. T.4 p.156 [86.4]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.81 [17]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.583 [11]
· Komarov V.L., Iljin M.M., 1934 — Flora URSS. T.1 p.292 [85.1]
· Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.3 [150.5]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.775 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 15.12.2015 · powstała/was created 08.10.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Butomus_umbellatus.htm"> Butomus umbellatus (łączeń baldaszkowy) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>