fot. pb-Osoka_aloesowata-4 (781×536) — copyright © by Przemysław Baraniecki
pokrój
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.9× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Stratiotes aloides (osoka aloesowata)

on This page when logged in
you will see 2.9× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

02.07.2006, starorzecze nad Narwią
copyright © by Przemysław Baraniecki