Hydrocharis morsus-ranae · żabiściek pływający

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
o mapie występowania

Grupa użytkowa: do oczka wodnego · kwitnienie: 5-6

Stratiotes aloides · osoka aloesowata

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Elodea canadensis · moczarka kanadyjska

antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]

Elodea nuttallii · moczarka delikatna

antropofit zadomowiony we florze polskiej, nie ujęty w czekliście 2002 [24]
kenofit, lokalnie zadomowiony, potencjalnie inwazyjny [234]

Vallisneria spiralis · nurzaniec śrubowy

walisneria śrubowata
efemerofit [24]
kenofit, lokalnie zadomowiony [234]
Bylina wodna, o nieco wyższych wymaganiach cieplnych niż zapewnia nasz klimat. Stwierdzona w systemie jezior podgrzanych przez systemy chłodzenia elektrowni Konin. Używana w akwarystyce.

Limnobium spongia

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Grupa użytkowa: do oczka wodnego

literatura · references
· Slavík, B., Štěpánková, 2010 — Květena České Republiky 8 p.307 [71.8]
· Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1963 — Tom X p.14 [16.10]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.769 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.528+76k+80k+523k+524k [15]
· Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.51 [86.1]
· Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.3 [150.5]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.776 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
· Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 26.02.2016 · powstała/was created 13.03.2009

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Hydrocharitaceae.htm"> Hydrocharitaceae (żabiściekowate) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>