atlas-roslin.pl

Najas [🔉 na·jas]

jezierza
  
↓nieliście (razem z ząbkami) 2.5 – 4.5 mm szerokości
Najas marina (jezierza morska)
XL
Najas marina (jezierza morska)
Najas marina (jezierza morska)
3D
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne el ...
· Pochwa liściowa zaokrąglona, całobrzega lub w górnej części z jedną długą ostką po każdej stronie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakła ...
· ta cecha diagnos ...
Najas marina (jezierza morska)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  
  
↑nie liście (razem z ząbkami) 2.5 – 4.5 mm szerokości
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elem ...
· Pochwa liściowa po rozłożeniu w obrysie ±sercowata, na szczycie ucięta, w gorze drobno piłowana do głęboko wcinanej, z (3) 8 – 13 rzęskowatymi ostkami po każdej stronie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowan ...
· ta cecha diagnosty ...
  
    
↓niełodygi i liście elastyczne; liście 0.4 – 1.2 mm szerokości
Najas flexilis (jezierza giętka)
XL
Najas flexilis (jezierza giętka)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub za ...
· Blaszka liściowa 0.4 – 1.2 mm szerokości, na brzegu z licznymi (20 – 36 po każdej stronie), bardzo drobnymi ostkowatymi ząbkami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania kont ...
Najas flexilis (jezierza giętka)
takson wymarły na terenie Polski
    
    
↑nie łodygi i liście elastyczne; liście 0.4 – 1.2 mm szerokości
Najas minor (jezierza mniejsza)
Najas minor (jezierza mniejsza)
3D
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładani ...
· Blaszka liściowa 0.3 – 0.5 mm szerokości, na brzegu wyraźnie drobno ząbkowana (5 – 17 po każdej stronie).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atla ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub ...
Najas minor (jezierza mniejsza)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony