Najas flexilis (Willd.) Rostk. et W. L. E. Schmidt

jezierza giętka
na stronie — występowanie · znaleziska
Najas flexilis (jezierza giętka)

copyright © by Jerzy Kruk XL

Najas flexilis (jezierza giętka)
Najas flexilis (jezierza giętka)

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.226 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony dla przypadków obrotu okazami pochodzącymi z zagranicy (§8.3). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 2001 roku.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

RE – wymarły na terenie Polski.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony
W Europie — Vu – narażony.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Wymieniony w Konwencji Berneńskiej.
Wymieniony w Dyrektywie Siedliskowej, załącznik 2.

znalezisko 00010000.KRA242324.jkr - Najas flexilis (jezierza giętka)

3f · 00010000.KRA242324.jkr
leg. Kołodziejczyk, det. J. Zalewska-Gałosz

znalezisko 00010000.KRA65838.jkr - Najas flexilis (jezierza giętka)

4f · 00010000.KRA65838.jkr
det. J. Zalewska