takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Najas marina L.

jezierza morska
Najas polonica Zalewski
Najas marina (jezierza morska)
28.08.2011, Osiecznica k/ Myślenic; copyright © by Jerzy Kruk
Najas marina (jezierza morska)
Najas marina (jezierza morska)
Najas marina (jezierza morska)
Najas marina (jezierza morska)
Najas marina (jezierza morska)
XL
Najas marina (jezierza morska)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu: Najas (jezierza)kl 9074
var. marina — łodyga kolczasta 10-50(100)cm długości; liście 2-4cm długości; pochwy całobrzegie lub z 1-2 ząbkami; dojrzałe owoce (3.5)4.5-6.5(8)mm długości

var. intermedia (Wolfg.) Ascherson — łodyga zwykle bez kolców, 5-30cm długości; liście 1.2-2cm długości; pochwy z 3-8 drobnymi ząbkami; owoce (2.3)3-4(4.8)mm długości

Blaszka liściowa (razem z ząbkami) 2.5-4.5mm szerokości, na brzegu wyraźnie ościście ząbkowana, po każdej stronie z (4)5-9(11) ostkami, prosta lub nieco zakrzywiona.

Pochwa liściowa zaokrąglona, całobrzega lub w górnej części z jedną długą ostką po każdej stronie.

Łodygi sztywne, 1-2mm grubości, widlasto rozgałęzione.

Owoce 3-6.5mm długości i 1.3-3mm szerokości, z otoczką z wielu warstw komórek (więcej niż trzech).

Rośliny dwupienne.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

NT – bliski zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20190802.2.pkob - Najas marina (jezierza morska); Ciemnice, Dolina Środkowej Odry
190802-2
leg. Piotr Kobierski
/Ciemnice, Dolina Środkowej Odry/ #2