takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.415); b/wył. gosp. (§8.1)
· Czerwona Lista — EN–zagrożony
· Czerwona Księga — EN–zagrożony

Hydrilla verticillata (L. F.) ROYLE

przesiąkra okółkowa
Hydrilla verticillata (L. f.) Casp. · Hydrilla verticillata Casp.
na stronie — występowanie · znaleziska

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.415 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2012 roku.
wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
W Europie — DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników.

znalezisko 20140806.1.jkr - Hydrilla verticillata (przesiąkra okółkowa); jezioro Płaskie k. Sejn (Suwalszczyzna)
16f · 20140806.1.jkr
leg. Jerzy Kruk
/jezioro Płaskie k. Sejn (Suwalszczyzna)/
literatura · references
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.769 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.529+528k [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.573 [9]
· Fedorov R.V., 1979 — Flora Partis Europaeae URSS. T.4 p.168 [86.4]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.84 [17]
· Komarov V.L., Iljin M.M., 1934 — Flora URSS. T.1 p.294+t10 [85.1]
· Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.5 [150.5]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.777 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
· Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 28.12.2014 · powstała/was created 16.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Hydrilla_verticillata.htm"> Hydrilla verticillata (przesiąkra okółkowa) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>