takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.415); b/wył. gosp. (§8.1)
· Czerwona Lista — EN–zagrożony
· Czerwona Księga — EN–zagrożony

Hydrilla verticillata (L. F.) ROYLE

przesiąkra okółkowa
Hydrilla verticillata (L. f.) Casp. · Hydrilla verticillata Casp.
Hydrilla verticillata (przesiąkra okółkowa)
06.08.2014, jezioro Płaskie k. Sejn (Suwalszczyzna); copyright © by Jerzy Kruk XL
Hydrilla verticillata (przesiąkra okółkowa)
XL
Hydrilla verticillata (przesiąkra okółkowa)
XL
Hydrilla verticillata (przesiąkra okółkowa)
XL
Hydrilla verticillata (przesiąkra okółkowa)
Hydrilla verticillata (przesiąkra okółkowa)

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.415 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2012 roku.
Hydrilla verticillata (przesiąkra okółkowa)
Hydrilla verticillata (przesiąkra okółkowa)
wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
W Europie — DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20140806.1.jkr - Hydrilla verticillata (przesiąkra okółkowa); jezioro Płaskie k. Sejn (Suwalszczyzna)
140806-1
leg. Jerzy Kruk
/jezioro Płaskie k. Sejn (Suwalszczyzna)/ #12, 2.3D