atlas-roslin.pl

Stratiotes aloides L. [🔉 stra·ti·o·tes a·lo·i·des]

osoka aloesowata
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Stratiotes aloides (osoka aloesowata)
pokrój
Stratiotes aloides (osoka aloesowata)
kwiaty
Stratiotes aloides
Zbiorowisko: Ass.Hydrocharitetum morsus-ranae Langendonck 1935
Stratiotes aloides
Zbiorowisko: Ass.Hydrocharitetum morsus-ranae Langendonck 1935
Stratiotes aloides (osoka aloesowata)
Stratiotes aloides (osoka aloesowata)
liść
Stratiotes aloides (osoka aloesowata)

uwagi

Oba zdjęcia Michała Smoczyka przedstawiają osokę aloesowatą w zespole Hydrocharitetum morsus-ranae. W zespole tym dominują osoka aloesowata (Stratiotes aloides) lub żabiściek pływający (Hydrocharis morsus-ranae). Fitocenozy tego zespołu wykształcają się w miejscach zacisznych (znikome falowanie) i wypłyconych. Stanowią jedno z ostatnich stadiów w procesie lądowacenia zbiorników wodnych. [Michał Smoczyk]

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
wystepowanie - Stratiotes aloides (osoka aloesowata)
Stratiotes aloides
ekologiczne liczby wskaźnikowe Stratiotes aloides (osoka aloesowata)
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wymagania i uprawa

🌸 Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce • woda — roślina wodna • próchnica — gleba organiczna, humusowa, torfowa • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne lub podłoże żyzne
coś nie tak - treść akapitu bez treści

🌱 🌸
opcje Bazaru

wybrane okazy · selected collections

#4
pb.060702-3
leg. Przemysław Baraniecki
/starorzecze nad Narwią/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Slavík, B., Štěpánková, 2010 — Květena České Republiky 8 p.310 [71.8]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.770 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.529+77k+528k [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.574 [9]
 • Fedorov R.V., 1979 — Flora Partis Europaeae URSS. T.4 p.170 [86.4]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.83 [17]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.586 [11]
 • Komarov V.L., Iljin M.M., 1934 — Flora URSS. T.1 p.296+t10 [85.1]
 • Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.4 [150.5]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.777 [3]
 • Cullen J., Knees S.G., Cubey, H.S., 2011 — The European Garden Flora Flowering Plants Vol. I p.12 [444]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji