takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona częściowa (2.226)
· Czerwona Lista — EN–zagrożony
· Czerwona Księga — EN–zagrożony

Elatine alsinastrum L.

nadwodnik okółkowy
na stronie — występowanie
Elatine alsinastrum (nadwodnik okółkowy)
28.07.1999, ok. Radymna; copyright © by Wojciech Paul XL
Elatine alsinastrum (nadwodnik okółkowy)
Elatine alsinastrum (nadwodnik okółkowy)
XL
Elatine alsinastrum (nadwodnik okółkowy)
Elatine alsinastrum (nadwodnik okółkowy)

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.226 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
wystepowanie
o mapie występowania
Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony
W Europie — NT – bliski zagrożenia.
Globalnie — NT – bliski zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
c) ekstremalne fluktuacje:
– (iv) liczby dojrzałych osobników.