antropofit zadomowiony we florze polskiej, nie ujęty w czekliście 2002 [24]
· kenofit, lokalnie zadomowiony, potencjalnie inwazyjny [234]

Elodea nuttallii

moczarka delikatna
na stronie — występowanie

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek północnoamerykański, potencjalnie inwazyjny.

Bylina, wodna.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- lokalnie zadomowiony, potencjalnie inwazyjny; kenofit; pochodzenie: Ameryka Północna [czas przybycia na teren Polski: 1990r.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · o charakterze naturalnym
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 3130 — brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Cl.Littorelletea uniflorae, Cl.Isoeto-Nanojuncetea
· 3150 — starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z All.Nymphaeion, All.Potamion
· 3260 — nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników All.Ranunculion fluitantis

literatura · references
· Kamiński D., 2010 — Elodea nuttallii (Hydrocharitaceae) nowy gatunek w wodach Wisły [243]
· Slavík, B., Štěpánková, 2010 — Květena České Republiky 8 p.316 [71.8]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.770 [40]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.574 [9]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.585 [11]
· Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.5 [150.5]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 24.01.2015 · powstała/was created 16.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Elodea_nuttallii.htm"> Elodea nuttallii (moczarka delikatna) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>