Carex digitata (turzyca palczasta)
02.05.2007, Bieszczady; copyright © by Marek Snowarski
Carex digitata (turzyca palczasta)
Carex digitata (turzyca palczasta)
Carex digitata (turzyca palczasta)
kłosy
Carex digitata (turzyca palczasta)
kłosy
Carex digitata (turzyca palczasta)
kępa
Carex digitata (turzyca palczasta)
Carex digitata (turzyca palczasta)
Carex digitata (turzyca palczasta)
Carex digitata (turzyca palczasta)
Carex digitata (turzyca palczasta)
Rośliny 10-30(40)cm wysokości. Pędy pokładające się, wiotkie. U nasady pędów ciemno-purpurowe pochwy bez blaszek liściowych.

space

Kwiatostan (3)4-10cm długości, z 3-4 oddalonych lub rzadziej ±zbliżonych (ale nie w pęczek) kłosów. Pochwy podsadek (poza ich obrzeżeniem) całe brązowe, dolne 1-2cm długości.

space

Pęcherzyki 3.8-4.2mm długości; z dzióbkiem wyraźnie dłuższym niż szerszym, wąsko stożkowatym; przysadki im ±równe.

występowanie

Carex digitata (turzyca palczasta)
pokrój
wystepowanie
o mapie występowania
Częsta. Lasy liściaste.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Istotny diagnostycznie gatunek wspólny dla:

space_elw

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20070502.1.07 - Carex digitata (turzyca palczasta); Bieszczady
070502-1
leg. Marek Snowarski
/Bieszczady/ #7
znalezisko 20070407.5.sm - Carex digitata (turzyca palczasta); Równina Torzymska, Rzepinek
070407-5
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Równina Torzymska, Rzepinek/ #3
znalezisko 20090410.2.sm - Carex digitata (turzyca palczasta); Równina Torzymska, Radzików
090410-2
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Równina Torzymska, Radzików/ #3
znalezisko 00010000.10_01_29.jmak - Carex digitata (turzyca palczasta); Schw. Alb., Niemcy
10_01_29
leg. Jarosław Makowski
/Schw. Alb., Niemcy/ #4