fot. SM-20090410-2-Carex_digitata-01 (316×711) — copyright © by Michał Smoczyk
znalezisko sm.090410-2
kłosy
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Carex digitata (turzyca palczasta)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

10.04.2009, Równina Torzymska, Radzików
copyright © by Michał Smoczyk