znalezisko 20090410.2.sm - Carex digitata (turzyca palczasta) · Równina Torzymska, Radzików · (leg. det. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl)
zniekształcony las grądowy (All. All.Carpinion betuli)
SM-20090410-2-Carex_digitata-01
Carex digitata (turzyca palczasta)
kłosy
SM-20090410-2-Carex_digitata-01_v2
Carex digitata (turzyca palczasta)
kłosy
SM-20090410-2-Carex_digitata-02
Carex digitata (turzyca palczasta)
kępa