takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.163)
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Corydalis pumila (Host) Rchb.

kokorycz drobna kokorycz skąpokwiatowa
Corydalis pumila (kokorycz drobna)
24.04.2006, ok. Szczecina; copyright © by Błażej Gierczyk
Corydalis pumila (kokorycz drobna)
Corydalis pumila (kokorycz drobna)
młode owoce
Corydalis pumila (kokorycz drobna)
młode owoce, przysadki, pokrój
Corydalis pumila (kokorycz drobna)
Corydalis pumila (kokorycz drobna)
Corydalis pumila (kokorycz drobna)
Corydalis pumila (kokorycz drobna)
młode owoce

cechy charakterystyczne

Corydalis pumila (kokorycz drobna)
Corydalis pumila (kokorycz drobna)
Wczesnowiosenna bylina bulwowa. Łodyga 6-20(25)cm wysokości, w nasadzie z łuskowatym liściem, z jego kąta często wyrasta dodatkowa łodyga płonna lub kwiatowa. Bulwa drobna, pełna, w najniższym miejscu z pęczkiem korzeni.

space

Kwitnienie marzec-kwiecień.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.163 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
Corydalis pumila (kokorycz drobna)
pokrój
wystepowanie
o mapie występowania
Wilgotne i żyzne lasy liściaste, zarośla.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

znalezisko 20060424.1.bg - Corydalis pumila (kokorycz drobna); ok. Szczecina
12f · 20060424.1.bg
leg. Błażej Gierczyk
/ok. Szczecina/
znalezisko 20080418.3.bg - Corydalis pumila (kokorycz drobna); Wilcza k. Jarocina
7f · 20080418.3.bg
leg. Błażej Gierczyk
/Wilcza k. Jarocina/
znalezisko 20120411.1.kswit - Corydalis pumila (kokorycz drobna); Pinka k. Średmu
4f · 20120411.1.kswit
leg. Konrad Świtalski
/Pinka k. Średmu/
znalezisko 00010000.16.kswit - Corydalis pumila (kokorycz drobna); Pinka, Wielkopolska
1f · 00010000.16.kswit
leg. Konrad Świtalski
/Pinka, Wielkopolska/
literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 1 p.498 [71.1]
· Flora Polski. Rośliny naczyniowe, 1985 — Tom IV edycja II. p.114 [16.4II]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.177 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.174 [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.78 [9]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.1028 [17]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.62 [11]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.304 [150.1]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.194 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
· Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.04 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 01.02.2017 · powstała/was created 27.02.2007

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Corydalis_pumila.htm"> Corydalis pumila (kokorycz drobna) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>