⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Fumariaceae (dymnicowate)]
⇒ zwarta wersja klucza
  
(p) łodyga jedna dwulistna ze szczytowym gronem (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub ...
· Kwiaty fioletowe, purpurowe, rzadko białe lub kremowe.
  
    
(p) przysadki całobrzegie, lancetowate do szeroko jajowatych (↓nie)
    
      
(p) grono licznokwiatowe (↓nie)
Corydalis cava (kokorycz pusta)
XL
Corydalis cava (kokorycz pusta)
Corydalis cava
bulwa w przekroju; pusta w środku
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. taki ...
Corydalis cava (kokorycz pusta)
wystepowanie
syn. Corydalis bulbosa · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  W wilgotnych jasnych lasach liściastych, łęgach i zaroślach, na glebach żyznych, próchnicznych.
      
      
(p) grono skąpokwiatowe (↑nie)
Corydalis intermedia
Corydalis intermedia
Corydalis intermedia (kokorycz wątła)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, o ...
· Łodyga 5-20(25)cm wysokości, z bezzieleniowym łuskowatym liściem w nasadzie, z jego kąta wyrasta łodyga płonna lub kwiatowa.
· ta cecha d ...
Corydalis intermedia (kokorycz wątła)
wystepowanie
syn. Corydalis fabacea · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  W lasach liściastych i mieszanych, rzadziej w zaroślach. Na glebach żyznych i próchnicznych ale też na glebach słabych, kamienistych.
      
    
(p) przysadki dłoniastodzielne (przynajmniej dolne), szeroko klinowate (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest wid ...
    
      
(p) grono wielokwiatowe (↓nie)
Corydalis solida (kokorycz pełna)
Corydalis solida
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu ...
· Szypułki dolnych owoców 5-15(17)mm długości, równie długie lub co najwyżej o 1/3 krótsze od torebki.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczn ...
Corydalis solida (kokorycz pełna)
wystepowanie
syn. Corydalis bulbosa · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wilgotne lasy liściaste liściaste, łęgi, zarośla. Na żyznych glebach humusowych i na ubogich.
      
      
(p) grono skąpokwiatowe (↑nie)
Corydalis pumila (kokorycz drobna)
Corydalis pumila (kokorycz drobna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się p ...
· Szypuły dolnych owoców krótkie, do 5(6)mm długości, (3)4-7× krótsze od torebki.
· ta cecha diagnostyczna jest wi ...
Corydalis pumila (kokorycz drobna)
wystepowanie
kokorycz skąpokwiatowa · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wilgotne i żyzne lasy liściaste, zarośla.
      
  
(p) łodyga rozgałęziona z gronami w kątach liści (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· Kwiaty żółte lub żółtobiałe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
  
    
(p) liście z wąsem czepnym (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowani ...
· Kwiaty kremowe, o szypułkach krótszych niż 3mm.
  Corydalis claviculata (L.) DC.

Dawniej zawleczona w Gdańsku.

    
    
(p) liście bez wąsa czepnego, kwiaty żółte, na szypule dłuższej jak 3mm (↑nie)
    
      
(p) dolne przysadki podobne do liści (↓nie)
Corydalis capnoides (kokorycz żółta)
XL
Corydalis capnoides (kokorycz żółta)
XL
Corydalis capnoides (kokorycz żółta)
· ta cecha diagnostyczna jest wid ...
· Ostroga wąska, długości jej płatka.
· ta cecha diagnostyczn ...
· ta cecha diagnostyczna j ...
Corydalis capnoides (kokorycz żółta)
wystepowanie
kokorycz złocista, kokorycz żółtawa · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Bardzo rzadko w Karpatach. Wapienne skałki śródleśne.
      
      
(p) przysadki różne od liści, lancetowate (↑nie)
Corydalis lutea (kokorycz żółta)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po za ...
· Ostroga workowata, kilkukrotnie krótsza od jej płatka.
· ta cecha diagnostyc ...
Corydalis lutea (kokorycz żółta)
wystepowanie
kokorycz złocista · syn. Pseudofumaria lutea · antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Nieczęsto uprawiana i dziczejąca w miejscach dawnej uprawy, ozdobna bylina kłączowa.
      
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu