⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Fumariaceae (dymnicowate)]
⇒ zwarta wersja klucza
  
(p) łodyga jedna dwulistna ze szczytowym gronem (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub ...
· Kwiaty fioletowe, purpurowe, rzadko białe lub kremowe.
  
    
(p) przysadki całobrzegie, lancetowate do szeroko jajowatych (↓nie)
    
      
Corydalis cava (kokorycz pusta)
XL
Corydalis cava (kokorycz pusta)
Corydalis cava
bulwa w przekroju; pusta w środku
(p) grono licznokwiatowe (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. taki ...
Corydalis cava (kokorycz pusta)
wystepowanie
syn. Corydalis bulbosa · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  W wilgotnych jasnych lasach liściastych, łęgach i zaroślach, na glebach żyznych, próchnicznych.
      
      
Corydalis intermedia
Corydalis intermedia
Corydalis intermedia (kokorycz wątła)
(p) grono skąpokwiatowe(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, o ...
· Łodyga 5-20(25)cm wysokości, z bezzieleniowym łuskowatym liściem w nasadzie, z jego kąta wyrasta łodyga płonna lub kwiatowa.
· ta cecha dia ...
Corydalis intermedia (kokorycz wątła)
wystepowanie
syn. Corydalis fabacea · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  W lasach liściastych i mieszanych, rzadziej w zaroślach. Na glebach żyznych i próchnicznych ale też na glebach słabych, kamienistych.
      
    
(p) przysadki dłoniastodzielne (przynajmniej dolne), szeroko klinowate(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest wid ...
    
      
Corydalis solida (kokorycz pełna)
Corydalis solida
(p) grono wielokwiatowe (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu ...
· Szypułki dolnych owoców 5-15(17)mm długości, równie długie lub co najwyżej o 1/3 krótsze od torebki.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
Corydalis solida (kokorycz pełna)
wystepowanie
syn. Corydalis bulbosa · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wilgotne lasy liściaste liściaste, łęgi, zarośla. Na żyznych glebach humusowych i na ubogich.
      
      
Corydalis pumila (kokorycz drobna)
Corydalis pumila (kokorycz drobna)
(p) grono skąpokwiatowe(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się p ...
· Szypuły dolnych owoców krótkie, do 5(6)mm długości, (3)4-7× krótsze od torebki.
· ta cecha diagnostyczna jest wido ...
Corydalis pumila (kokorycz drobna)
wystepowanie
kokorycz skąpokwiatowa · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wilgotne i żyzne lasy liściaste, zarośla.
      
  
(p) łodyga rozgałęziona z gronami w kątach liści(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· Kwiaty żółte lub żółtobiałe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
  
    
(p) liście z wąsem czepnym (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowani ...
· Kwiaty kremowe, o szypułkach krótszych niż 3mm.
  Corydalis claviculata (L.) DC.

Dawniej zawleczona w Gdańsku.

    
    
(p) liście bez wąsa czepnego, kwiaty żółte, na szypule dłuższej jak 3mm(↑nie)
    
      
Corydalis capnoides (kokorycz żółta)
XL
Corydalis capnoides (kokorycz żółta)
XL
Corydalis capnoides (kokorycz żółta)
(p) dolne przysadki podobne do liści (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest wid ...
· Ostroga wąska, długości jej płatka.
· ta cecha diagnostyczna ...
· ta cecha diagnostyczna jes ...
Corydalis capnoides (kokorycz żółta)
wystepowanie
kokorycz złocista, kokorycz żółtawa · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Bardzo rzadko w Karpatach. Wapienne skałki śródleśne.
      
      
Corydalis lutea (kokorycz żółta)
(p) przysadki różne od liści, lancetowate(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po za ...
· Ostroga workowata, kilkukrotnie krótsza od jej płatka.
· ta cecha diagnostyczn ...
Corydalis lutea (kokorycz żółta)
wystepowanie
kokorycz złocista · syn. Pseudofumaria lutea · antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Nieczęsto uprawiana i dziczejąca w miejscach dawnej uprawy, ozdobna bylina kłączowa.
      
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu
literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 1 p.496 [71.1]
· Flora Polski. Rośliny naczyniowe, 1985 — Tom IV edycja II. p.111 [16.4II]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.173 [15]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.193 [3]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.177 [40]
· Tzvelev N.N., 2001 — Flora Europae Orientalis. T.10 p.227 [86.10]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.62 [11]
· Komarov, V.L., Schischkin, B.K., 1937 — Flora URSS. T.7 p.649 [85.7]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.303 [150.1]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.04 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 01.02.2017 · powstała/was created 15.12.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Corydalis.htm"> Corydalis (kokorycz) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>