antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony [234]

Corydalis lutea (L.) DC.

kokorycz żółta kokorycz złocista
Pseudofumaria lutea (L.) Med.
Corydalis lutea (kokorycz żółta)
2012 copyright © by Jarosław Makowski
Corydalis lutea (kokorycz żółta)
Corydalis lutea (kokorycz żółta)
Corydalis lutea (kokorycz żółta)
Corydalis lutea (kokorycz żółta)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Corydalis (kokorycz)kl 1470
Bylina kłączowa, 10-30(40)cm wysokości.

space

Torebka 1cm długości.

space

występowanie

Corydalis lutea (kokorycz żółta)
wystepowanie
o mapie występowania
Rzadko uprawiana i zdziczała.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: środkowa Europa (Alpy) [czas przybycia na teren Polski: 1884r.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wymagania i uprawa

Wysokość: do 30 cm

Kwitnienie: od maja do września

Grupa użytkowa:

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — półcień lub umiarkowane słońce • woda — gleba przeciętnie wilgotna lub gleba wilgotna • odczyn — gleba o obojętnym pH lub gleba zasadowa, z wapniem • ciepło — miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus lub gleba organiczna, humusowa, torfowa • żyzność — podłoże żyzne

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20120000.5.jmak - Corydalis lutea (kokorycz żółta)
120000-5
leg. Jarosław Makowski #2
znalezisko 20120008.1.js - Corydalis lutea (kokorycz żółta); Ogrod Dendrologiczny w Przelewicach
120008-1
leg. Jacek Soboń
/Ogrod Dendrologiczny w Przelewicach/ #2