takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — EN–zagrożony
· Czerwona Księga — EN–zagrożony

Corydalis capnoides (L.) Pers.

kokorycz żółta kokorycz złocista, kokorycz żółtawa
Corydalis capnoides (kokorycz żółta)
12.07.2011, Pieniny; copyright © by Jerzy Kruk XL
Corydalis capnoides (kokorycz żółta)
Corydalis capnoides (kokorycz żółta)
XL
Corydalis capnoides (kokorycz żółta)
Corydalis capnoides (kokorycz żółta)

cechy charakterystyczne

Corydalis capnoides (kokorycz żółta)
Rośliny jedno lub dwuletnie, do 40cm wysokości. Łodyga silna, podnosząca się, rozgałęziona.

space

Torebka 2-3cm długości, kilkakrotnie dłuższa od szypułki.

space

występowanie

Corydalis capnoides (kokorycz żółta)
XL
wystepowanie
o mapie występowania
Bardzo rzadko w Karpatach. Wapienne skałki śródleśne.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
D1. populacja bardzo mała, liczba dojrzałych osobników ≤250.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20110712.2.jkr - Corydalis capnoides (kokorycz żółta); Pieniny
jkr.110712-2
leg. Jerzy Kruk
/Pieniny/ #8