atlas-roslin.pl

Fam. Fumariaceae [🔉 fu·ma·ri·a·ce·e]

dymnicowate
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Dwa pierwsze rodzaje zawierają byliny flory Polski. Kokorycze i pozostałe to także uprawiane byliny ozdobne.Dwa pierwsze rodzaje zawierają byliny flory Polski. Kokorycze i pozostałe to także uprawiane byliny ozdobne.
  
↓niekwiaty sercowate
Dicentra spectabilis
Dicentra spectabilis
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Uprawiane, ozdobne byliny kłączowe.
  
  
↑nie kwiaty grzbieciste, wargowe, we wszechstronnych gronach
  
    
↓nieowocem kulista, jednonasienna, niełupka
Fumaria officinalis ssp. officinalis (dymnica pospolita typowa)
pokrój
Fumaria officinalis ssp. officinalis (dymnica pospolita typowa)
kwitnący pęd
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Rośliny jednoroczne z cienkim korzeniem.
    
    
↑nie owocem podługowata torebka
Corydalis cava (kokorycz pusta)
XL
pokrój rośliny
Corydalis solida
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Byliny z bulwami lub rośliny jednoroczne.
    
Rodzina dymnicowate (Fumariaceae) może też być włączana do szeroko ujętej rodziny makowate (Papaveraceae).Rodzina dymnicowate (Fumariaceae) może też być włączana do szeroko ujętej rodziny makowate (Papaveraceae).