⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Fumariaceae (dymnicowate)]
⇒ zwarta wersja klucza
  
(p) korona 9-15mm długości, efemerofity (↓nie)
· ta cecha diagnostyczn ...
· Dojrzałe owoce gładkie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej w ...
  
    
(p) korona biała lub żółtawa (↓nie)
Fumaria capreolata (dymnica wielkokwiatowa)
XL
Fumaria capreolata (dymnica wielkokwiatowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
· Owoce na szypułkach odgiętych w dół.
· ta cecha diagnostyczn ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
    
    
(p) korona różowa (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w p ...
· Owoce na szypułkach skierowanych prostopadle do osi.
· ta cecha diagnostyczn ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania kont ...
    
  
(p) korona do 9mm długości (↑nie)
· ta cecha diagnostyczn ...
· Dojrzałe owoce z ziarnistą powierzchnią.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowani ...
  
    
(p) działki szersze od szypułki (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania kon ...
· Kwiaty 5-9mm długości.
    
      
(p) przysadki równe lub dłuższe od szypułek owoców, te do 1mm długie, efemerofit (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w p ...
· Owoce kulistawe, na szczycie zaokrąglone.
      
      
(p) przysadki zwykle krótsze od szypułek, te ponad 1.7mm długie (↑nie)
      
        
(p) owoce szersze niż wyższe, na szczycie ucięte lub wklęsłe (↓nie)
Fumaria officinalis ssp. officinalis (dymnica pospolita typowa)
Fumaria officinalis ssp. officinalis (dymnica pospolita typowa)
fragment kwiatostanu 3D||
Fumaria officinalis ssp. officinalis (dymnica pospolita typowa)
owoce 3D||
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne element ...
· Działki jajowatolancetowate (przynajmniej dwa razy tak długie jak szerokie), 0.5-1.5mm szerokości, zawsze węższe od korony i około 1/3 tak długie jak korona bez ostrogi.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji a ...
Fumaria officinalis (dymnica pospolita)
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  
wystepowanie
o mapie występowania
Częsty chwast ogrodów i upraw, ugory, miejsca ruderalne.
        
        
(p) owoce kulistawe tępo zaostrzone (↑nie)
Fumaria rostellata (dymnica szerokodziałkowa)
Fumaria rostellata (dymnica szerokodziałkowa)
Fumaria rostellata (dymnica szerokodziałkowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy ...
· Działki szerokojajowate lub jajowatookrągłe (prawie tak szerokie jak długie), 1.5-2.5mm szerokości, często szersze od korony i ok. 1/2 tak długie jak korona bez ostrogi.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania k ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczn ...
Fumaria rostellata (dymnica szerokodziałkowa)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Chwast upraw, rzadziej na terenach ruderalnych; na glebach z wapniem.
        
    
(p) działki węższe lub jak szypułka (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ...
· Kwiaty 4-6mm długości.
    
      
(p) odcinki liści prawie nitkowate, efemerofit (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, op ...
· Przysadki tak długie lub o 1/3 dłuższe od szypułki owocu, ta bardzo krótka (1.0-1.5mm).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełne ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełne ...
      
      
(p) odcinki liści szersze (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· Przysadki zawsze krótsze od szypułki owocu, ta ma 1.5-4(4.5)mm.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja lo ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atla ...
      
        
(p) szypułka równa średnicy owocu (↓nie)
Fumaria vaillantii (dymnica drobnokwiatowa)
Fumaria vaillantii (dymnica drobnokwiatowa)
Fumaria vaillantii (dymnica drobnokwiatowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu ...
· Przysadki (1/2-)3/4 długości szypułki.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogow ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
Fumaria vaillantii (dymnica drobnokwiatowa)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Chwast upraw zbożowych, rzadziej okopowych, miejsca ruderalne, preferuje gleby wapienne.
        
        
(p) szypułka dłuższa od owocu (↑nie)
Fumaria schleicheri (dymnica różowa)
Fumaria schleicheri (dymnica różowa)
Fumaria schleicheri (dymnica różowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się pr ...
· Przysadki 1/5-1/3 długości szypułki.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
· ta cecha diagnostyczna jes ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
Fumaria schleicheri (dymnica różowa)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Najczęściej na terenach zruderalizowanych, zaroślach, na brzegach lasów. Rzadko jako chwast upraw. Preferuje gleby suche, gliniaste, kamieniste lub piaszczyste, wapienne lub zasadowe.
        
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu