atlas-roslin.pl

Fumaria [🔉 fu·ma·ri·a]

dymnica
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
  
↓nie(z) korona 9-15 mm długości, efemerofity
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Dojrzałe owoce gładkie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  
    
↓nie(z) korona biała lub żółtawa
Fumaria capreolata (dymnica wielkokwiatowa)
XL
Fumaria capreolata (dymnica wielkokwiatowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Owoce na szypułkach odgiętych w dół.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
    
    
↑nie (z) korona różowa
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Owoce na szypułkach skierowanych prostopadle do osi.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
    
  
↑nie (z) korona do 9 mm długości
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Dojrzałe owoce z ziarnistą powierzchnią.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  
    
↓nie(z) działki szersze od szypułki
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty 5-9 mm długości.
    
      
↓nie(z) przysadki równe lub dłuższe od szypułek owoców, te do 1 mm długie, efemerofit
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Owoce kulistawe, na szczycie zaokrąglone.
      
      
↑nie (z) przysadki zwykle krótsze od szypułek, te ponad 1.7 mm długie
      
        
↓nie(z) owoce szersze niż wyższe, na szczycie ucięte lub wklęsłe
Fumaria officinalis ssp. officinalis (dymnica pospolita typowa)
Fumaria officinalis ssp. officinalis (dymnica pospolita typowa)
3D
fragment kwiatostanu
Fumaria officinalis ssp. officinalis (dymnica pospolita typowa)
3D
owoce
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Działki jajowatolancetowate (przynajmniej dwa razy tak długie jak szerokie), 0.5-1.5 mm szerokości, zawsze węższe od korony i około 1/3 tak długie jak korona bez ostrogi.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Fumaria officinalis L. (dymnica pospolita)
Antropofit zadomowiony we florze Polski.[491]
  
wystepowanie
o mapie występowania
Częsty chwast ogrodów i upraw, ugory, miejsca ruderalne.
        
        
↑nie (z) owoce kulistawe tępo zaostrzone
Fumaria rostellata (dymnica szerokodziałkowa)
Fumaria rostellata (dymnica szerokodziałkowa)
Fumaria rostellata (dymnica szerokodziałkowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Działki szerokojajowate lub jajowatookrągłe (prawie tak szerokie jak długie), 1.5-2.5 mm szerokości, często szersze od korony i ok. 1/2 tak długie jak korona bez ostrogi.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Chwast upraw, rzadziej na terenach ruderalnych; na glebach z wapniem.
        
    
↑nie (z) działki węższe lub jak szypułka
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty 4-6 mm długości.
    
      
↓nie(z) odcinki liści prawie nitkowate, efemerofit
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Przysadki tak długie lub o 1/3 dłuższe od szypułki owocu, ta bardzo krótka (1.0-1.5mm).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
      
      
↑nie (z) odcinki liści szersze
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Przysadki zawsze krótsze od szypułki owocu, ta ma 1.5-4 (4.5) mm.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
      
        
↓nie(z) szypułka równa średnicy owocu
Fumaria vaillantii (dymnica drobnokwiatowa)
Fumaria vaillantii (dymnica drobnokwiatowa)
Fumaria vaillantii (dymnica drobnokwiatowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Przysadki (1/2-)3/4 długości szypułki.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Chwast upraw zbożowych, rzadziej okopowych, miejsca ruderalne, preferuje gleby wapienne.
        
        
↑nie (z) szypułka dłuższa od owocu
Fumaria schleicheri (dymnica różowa)
Fumaria schleicheri (dymnica różowa)
Fumaria schleicheri (dymnica różowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Przysadki 1/5-1/3 długości szypułki.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Najczęściej na terenach zruderalizowanych, zaroślach, na brzegach lasów. Rzadko jako chwast upraw. Preferuje gleby suche, gliniaste, kamieniste lub piaszczyste, wapienne lub zasadowe.
        
po zalogowniu, w pełnej wersji atlasu, jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu; przycisk logowania jest w prawym górnym rogu strony