⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Fumariaceae (dymnicowate)]
⇒ zwarta wersja klucza
  
(p) korona 9-15mm długości, efemerofity (↓nie)
· ta cecha diagnostyczn ...
· Dojrzałe owoce gładkie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wer ...
  
    
Fumaria capreolata (dymnica wielkokwiatowa)
XL
Fumaria capreolata (dymnica wielkokwiatowa)
(p) korona biała lub żółtawa (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
· Owoce na szypułkach odgiętych w dół.
· ta cecha diagnostyczna ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w p ...
    
    
(p) korona różowa(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w p ...
· Owoce na szypułkach skierowanych prostopadle do osi.
· ta cecha diagnostyczna ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta ...
    
  
(p) korona do 9mm długości(↑nie)
· ta cecha diagnostyczn ...
· Dojrzałe owoce z ziarnistą powierzchnią.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
  
    
(p) działki szersze od szypułki (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania kon ...
· Kwiaty 5-9mm długości.
    
      
(p) przysadki równe lub dłuższe od szypułek owoców, te do 1mm długie, efemerofit (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w p ...
· Owoce kulistawe, na szczycie zaokrąglone.
      
      
(p) przysadki zwykle krótsze od szypułek, te ponad 1.7mm długie(↑nie)
      
        
Fumaria officinalis ssp. officinalis (dymnica pospolita typowa)
Fumaria officinalis ssp. officinalis (dymnica pospolita typowa)
fragment kwiatostanu 3D||
Fumaria officinalis ssp. officinalis (dymnica pospolita typowa)
owoce 3D||
(p) owoce szersze niż wyższe, na szczycie ucięte lub wklęsłe (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne element ...
· Działki jajowatolancetowate (przynajmniej dwa razy tak długie jak szerokie), 0.5-1.5mm szerokości, zawsze węższe od korony i około 1/3 tak długie jak korona bez ostrogi.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atl ...
Fumaria officinalis (dymnica pospolita)
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  
wystepowanie
o mapie występowania
Częsty chwast ogrodów i upraw, ugory, miejsca ruderalne.
        
        
Fumaria rostellata (dymnica szerokodziałkowa)
Fumaria rostellata (dymnica szerokodziałkowa)
Fumaria rostellata (dymnica szerokodziałkowa)
(p) owoce kulistawe tępo zaostrzone(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy ...
· Działki szerokojajowate lub jajowatookrągłe (prawie tak szerokie jak długie), 1.5-2.5mm szerokości, często szersze od korony i ok. 1/2 tak długie jak korona bez ostrogi.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania kon ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
Fumaria rostellata (dymnica szerokodziałkowa)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Chwast upraw, rzadziej na terenach ruderalnych; na glebach z wapniem.
        
    
(p) działki węższe lub jak szypułka(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ...
· Kwiaty 4-6mm długości.
    
      
(p) odcinki liści prawie nitkowate, efemerofit (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, op ...
· Przysadki tak długie lub o 1/3 dłuższe od szypułki owocu, ta bardzo krótka (1.0-1.5mm).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
      
      
(p) odcinki liści szersze(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· Przysadki zawsze krótsze od szypułki owocu, ta ma 1.5-4(4.5)mm.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logo ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu ...
      
        
Fumaria vaillantii (dymnica drobnokwiatowa)
Fumaria vaillantii (dymnica drobnokwiatowa)
Fumaria vaillantii (dymnica drobnokwiatowa)
(p) szypułka równa średnicy owocu (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu ...
· Przysadki (1/2-)3/4 długości szypułki.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowan ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania l ...
Fumaria vaillantii (dymnica drobnokwiatowa)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Chwast upraw zbożowych, rzadziej okopowych, miejsca ruderalne, preferuje gleby wapienne.
        
        
Fumaria schleicheri (dymnica różowa)
Fumaria schleicheri (dymnica różowa)
Fumaria schleicheri (dymnica różowa)
(p) szypułka dłuższa od owocu(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się pr ...
· Przysadki 1/5-1/3 długości szypułki.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji at ...
· ta cecha diagnostyczna jest ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja lo ...
Fumaria schleicheri (dymnica różowa)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Najczęściej na terenach zruderalizowanych, zaroślach, na brzegach lasów. Rzadko jako chwast upraw. Preferuje gleby suche, gliniaste, kamieniste lub piaszczyste, wapienne lub zasadowe.
        
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu
literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 1 p.502 [71.1]
· Flora Polski. Rośliny naczyniowe, 1985 — Tom IV edycja II. p.116 [16.4II]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.175+173k [15]
· Futák, J., Bertová, L. (eds.), 2002 — Flóra Slovenska. V/4. p.84 [84.5.4]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.195 [3]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.79 [9]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.178 [40]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.63 [11]
· Tzvelev N.N., 2001 — Flora Europae Orientalis. T.10 p.233 [86.10]
· Komarov, V.L., Schischkin, B.K., 1937 — Flora URSS. T.7 p.713 [85.7]
· Kubát, K., 2002 — Klíč ke květeně České republiky p.133 [105]
· Mowszowicz, J., 1986 — Krajowe chwasty polne i ogrodowe. p.129 [20]
· Kulpa, W., 1988 — Nasionoznawstwo chwastów. p.125+126 [80]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.306 [150.1]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.04 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 02.02.2017 · powstała/was created 13.01.2004

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Fumaria.htm"> Fumaria (dymnica) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>