fot. bsw-1-IMG_2663_v2 (884×745) — copyright © by Barbara Sudnik-Wójcikowska
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.4× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Fumaria schleicheri (dymnica różowa)

on This page when logged in
you will see 3.4× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

copyright © by Barbara Sudnik-Wójcikowska