atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24][491]
· archeofit, zadomowiony, ustępujący (EN) [234]
· Czerwona Lista — EN–zagrożony

Fumaria schleicheri Soy.-Will. [🔉 fu·ma·ri·a *]

dymnica różowa
Fumaria Fumaria Fumaria FumariaFumariadymnica szerokodziałkowa (Fumaria rostellata)dymnica drobnokwiatowa (Fumaria vaillantii)
Fumaria schleicheri (dymnica różowa)
copyright © by Barbara Sudnik-Wójcikowska
Fumaria schleicheri (dymnica różowa)
Fumaria schleicheri (dymnica różowa)
Fumaria schleicheri (dymnica różowa)
Fumaria schleicheri (dymnica różowa)

opis

cechy diagnostyczne w kluczu:Fumaria (dymnica)kl 1019
Roślina jednoroczna, zielona lub szarozielona nieco owoszczona, naga. Łodyga wzniesiona albo podnosząca się, rzadziej pokładająca się lub pnąca się za pomocą ogonków liściowych; rozgałęziająca się od nasady, (10) 15 – 30 (40) cm długości; gałązki dość wiotkie.

space

Kwiatostany liczne, luźne, licznokwiatowe grona z (8) 12 – 20 (25)-kwiatami; szypuła kwiatostanu 1 – 2 cm długości, krótsza od części z kwiatami.

space

Korona 5 – 6 mm długości, intensywnie różowa do różowopurpurowej, rzadko kiedy biała lub żółtawobiała, na szczycie ciemno ciemna czarnopurpurowa. Górny płatek korony na szczycie tępy, zaokrąglony lub ucięty. Ostroga stosunkowo wąska, wygięta w dół.

space

Dojrzałe owoce kulistawe, nieco dłuższe (2.0 – 2.3mm) niż szersze (2.0 – 2.2mm), powierzchnia bardzo drobnoziarnista, wierzchołek zaokrąglony ale z widocznym krótkim kończykiem; bez rantu lub z rantem jedynie w pobliżu nasady.

Kwitnienie maj – październik.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
ekologiczne liczby wskaźnikowe Fumaria schleicheri (dymnica różowa)
Rzadka. Głównie na południ Polski na niżu (rzadko przekracza 55° szerokości geograficznej), na pogórzu i wyżej bardzo rzadko.

space

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony. Archeofit.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
C. populacja niewielka z trendem spadkowym, liczba osobników generatywnych <2500.
C2. obserwowany, szacowany, spodziewany lub wydedukowany jest trend spadkowy i:
a)(i) liczba osobników generatywnych w każdej subpopulacji ≤250.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, ustępujący (EN); archeofit; pochodzenie: Europa i Azja [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych