antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· archeofit, zadomowiony, ustępujący (CR) [234]
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony

Fumaria rostellata Knaf

dymnica szerokodziałkowa
Fumaria rostellata (dymnica szerokodziałkowa)
18.05.2008, Góra Skała k/Chechła (Jura Krak.-Częst.); copyright © by Jerzy Kruk
Fumaria rostellata (dymnica szerokodziałkowa)
Fumaria rostellata (dymnica szerokodziałkowa)

opis

cechy diagnostyczne w kluczu: Fumaria (dymnica)kl 1014
Fumaria rostellata (dymnica szerokodziałkowa)
Fumaria rostellata (dymnica szerokodziałkowa)
Roślina jednoroczna, 15-30cm wysokości.

space

Działki szerokojajowate lub jajowatookrągłe (prawie tak szerokie jak długie), 1.5-2.5mm szerokości, często szersze od korony i ok. 1/2 tak długie jak korona bez ostrogi.

space

Szypułki owoców 2-4mm długości, o 1/3-1/2 dłuższe niż przysadki. Owoce ±kuliste, na szczycie krótko, tępo zaostrzone, pod szczytem, gdy dojrzałe, to z dwoma eliptycznymi lub wąskoeliptycznymi przeciwległymi jamkami; suche prawie gładkie.

space

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Chwast upraw, rzadziej na terenach ruderalnych; na glebach z wapniem.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony. Archeofit.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, ustępujący (CR); archeofit; pochodzenie: Europa [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych