Fumaria rostellata (dymnica szerokodziałkowa)
Fumaria rostellata (dymnica szerokodziałkowa)
Fumaria rostellata (dymnica szerokodziałkowa)
Fumaria rostellata (dymnica szerokodziałkowa)
Fumaria rostellata (dymnica szerokodziałkowa)
Fumaria rostellata (dymnica szerokodziałkowa)
Fumaria rostellata (dymnica szerokodziałkowa)

opis

cechy diagnostyczne w kluczu:Fumaria (dymnica)kl 1014
Fumaria rostellata (dymnica szerokodziałkowa)
Fumaria rostellata (dymnica szerokodziałkowa)
Roślina jednoroczna, 15-30cm wysokości.

space

Działki szerokojajowate lub jajowatookrągłe (prawie tak szerokie jak długie), 1.5-2.5mm szerokości, często szersze od korony i ok. 1/2 tak długie jak korona bez ostrogi.

space

Szypułki owoców 2-4mm długości, o 1/3-1/2 dłuższe niż przysadki. Owoce ±kuliste, na szczycie krótko, tępo zaostrzone, pod szczytem, gdy dojrzałe, to z dwoma eliptycznymi lub wąskoeliptycznymi przeciwległymi jamkami; suche prawie gładkie.

space

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski. [491]
wystepowanie - Fumaria rostellata (dymnica szerokodziałkowa)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Fumaria rostellata (dymnica szerokodziałkowa)
Chwast upraw, rzadziej na terenach ruderalnych; na glebach z wapniem.
Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: CR – krytycznie zagrożony. Archeofit.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.)[234]:
• zadomowiony, ustępujący (CR)
• archeofit
• Pochodzenie: Europa
• Czas przybycia na teren Polski: nieznany
• Wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

#5
pgrz.200512-1
leg. Piotr Grzegorzek
/Chrzanów, ulica Oświęcimska na odcinku od skrzyżowania z ulicami Łowiecka i Kopanina/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Hejný, S., Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 1 [71.1]
 • Flora Polski. Rośliny naczyniowe, 1985 — Tom IV edycja II. [16.4II]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. [9]
 • Tzvelev N.N., 2001 — Flora Europae Orientalis. T.10 [86.10]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych [17]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. [11]
 • Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae [150.1]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
 • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji