fot. mo-Corydalis_clava_3 — copyright © by Błażej Gierczyk
space
Corydalis cava
space
bulwa w przekroju; pusta w środku
07.04.2004,   · copyright © by Błażej Gierczyk