fot. bg-Corydalis_pumila_7 — copyright © by Błażej Gierczyk
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Corydalis pumila (kokorycz drobna)

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

24.04.2006, ok. Szczecina · copyright © by Błażej Gierczyk