fot. SM-20090410-1-Corydalis_intermedia-01 — copyright © by Michał Smoczyk
space
Corydalis intermedia (kokorycz wątła)
space
10.04.2009, Równina Torzymska, Radzików · copyright © by Michał Smoczyk