takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Euonymus verrucosa Scop.

trzmielina brodawkowana
Euonymus verrucosus Scop. · Evonymus verrucosa Scop.
Euonymus verrucosus

Suwalszczyzna; copyright © by Maciej Romański

Euonymus verrucuosus
Euonymus verrucosa (trzmielina brodawkowana)

kwiat

Euonymus verrucosa (trzmielina brodawkowana)
Euonymus verrucosa (trzmielina brodawkowana)

kwiat

Euonymus verrucosa (trzmielina brodawkowana)
Euonymus verrucosa (trzmielina brodawkowana)
Euonymus verrucosa (trzmielina brodawkowana)

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Dość częsta, brak na zachodzie Polski. Lasy liściaste i zarośla.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

wymagania i uprawa

Grupa użytkowa: na żywopłot

Wymagania: światło · półcień lub umiarkowane słońce lub pełne słońce · woda · gleba przeciętnie wilgotna lub gleba wilgotna · odczyn · gleba słabo kwaśna lub gleba o obojętnym pH lub gleba zasadowa, z wapniem · ciepło · miejsce przeciętnie ciepłe lub miejsce wybitnie ciepłe · zwięzłość · gleba inicjalna - skały i szczeliny skalne lub gleba kamienista, żwirowa lub gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże umiarkowanie żyzne lub podłoże żyzne

znalezisko 00010000.300.mr - Euonymus verrucosa (trzmielina brodawkowana); Suwalszczyzna

1f · 00010000.300.mr
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/

znalezisko 00010000.122.mr - Euonymus verrucosa (trzmielina brodawkowana); Suwalszczyzna

2f · 00010000.122.mr
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/