takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona częściowa (2.215)

Scilla bifolia L.

cebulica dwulistna oszloch
na stronie — występowanie · wymagania i uprawa
Scilla bifolia

02.04.2005, okolice Raciborza; copyright © by Antoni Mielnikow

Scilla bifolia
Scilla bifolia
Scilla bifolia (cebulica dwulistna)
Scilla bifolia (cebulica dwulistna)

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.215 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2001 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · byliny cebulowe, bulwiaste lub kłączowe · wysokość 10-25 cm · strefa mrozoodporności 4 · kwitnienie: 3-4

Wymagania: światło · półcień lub umiarkowane słońce · woda · gleba wilgotna · odczyn · gleba słabo kwaśna lub gleba o obojętnym pH · ciepło · miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe · zwięzłość · gleba średnio zwięzła · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże żyzne