takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona częściowa (2.215)

Scilla bifolia L.

cebulica dwulistna oszloch
na stronie — występowanie · wymagania i uprawa
Scilla bifolia (cebulica dwulistna)

02.04.2005, okolice Raciborza; copyright © by Antoni Mielnikow

Scilla bifolia
Scilla bifolia (cebulica dwulistna)
Scilla bifolia (cebulica dwulistna)
Scilla bifolia (cebulica dwulistna)

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.215 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2001 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · byliny cebulowe, bulwiaste lub kłączowe · wysokość 10-25 cm · strefa mrozoodporności 4 · kwitnienie: 3-4

Wymagania: światło · półcień lub umiarkowane słońce · woda · gleba wilgotna · odczyn · gleba słabo kwaśna lub gleba o obojętnym pH · ciepło · miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe · zwięzłość · gleba średnio zwięzła · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże żyzne