atlas-roslin.pl

subFam. Scilloideae

hiacyntowate
Hyacinthaceae [🔉 hi·a·cin·ta·ce·e]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
  
↓nielistki okwiatu wolne
  
    
↓nieokwiat biały, zielonawy lub żółtawy
Ornithogalum angustifolium (śniedek baldaszkowaty)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Przysadki ponad 1 cm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
    
    
↑nie okwiat niebieski, fioletowoniebieski, różowy lub biały
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Przysadki do 3 mm długości lub brak.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Scilla incl. Othocallis
    
  
↑nie listki okwiatu zrosłe przynajmniej w 1/3
  
    
↓nielistki okwiatu zrosłe w ponad 3/4 w beczułkowatą rurkę
Muscari comosum (szafirek miękkolistny)
Muscari armeniacum (szafirek armeński)
Muscari botryoides
kwiat w przekroju
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Nitki pręcików w większej części przyrośnięte do rurki okwiatu, wolne części nitek w dwóch okółkach.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Rośliny dziko rosnące i uprawiane ozdobne.
    
    
↑nie listki okwiatu zrosłe najwyżej w 2/3
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Nitki pręcików w większej części przyrośnięte do rurki okwiatu, wolne części nitek w jednym okółku.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Tylko uprawiane ozdobne byliny cebulowe.
    
      
↓nielistki okwiatu zrosłe w ponad połowie
Hyacinthus orientalis (hiacynt wschodni)
XL
Hyacinthus orientalis (hiacynt wschodni)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Łodyga gruba, ok. 5 mm średnicy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
      
      
↑nie listki okwiatu zrosłe najwyżej w połowie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Łodyga co najwyżej 3 mm średnicy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
      
        
↓nienieprzyrośnięte do okwiatu nitki pręcików zrosłe ze sobą
Puschkinia scilloides (puszkinia cebulicowata)
Puschkinia scilloides (puszkinia cebulicowata)
Puschkinia scilloides (puszkinia cebulicowata)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Nasiona bez elajosomu, z mięsistą skórką.
Puschkinia scilloides Adams (puszkinia cebulicowata)
syn. Puschkinia hyacinthoides Baker · Puschkinia libanotica Boiss · takson uprawiany[491]
        
        
↑nie nieprzyrośnięte do okwiatu nitki pręcików nie zrosłe ze sobą
Chionodoxa sardensis (śnieżnik sardeński)
Chionodoxa luciliae (śnieżnik lśniący)
widok pylników, po usunięciu części wolnej niektórych płatków
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Nasiona z wyraźnym półkulistym elajosomem.
  ≡ Scilla sect. Chionodoxa (Boiss.) TrávničekScilla luciliae agg.