atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Alrawia bellii (Baker) Perss. et Wendelbo

Alrawia bellii
01.2016, OB Kew (Wlk. Brytania); copyright © by Paweł Kalinowski

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20160100.3.pk - Alrawia bellii; OB Kew (Wlk. Brytania)
160100-3
leg. Paweł Kalinowski
/OB Kew (Wlk. Brytania)/ #1